Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

XVI edycja konferencji z cyklu Rail22: „Prawo kolejowe – legislacja, regulacja i bezpieczeństwo”

12.10.2020

Autorzy:
Dr Tomasz Zielenkiewicz

12 października zapraszamy na XVI edycję międzynarodowej konferencji z cyklu Rail22 pt. „Prawo kolejowe – legislacja, regulacja i bezpieczeństwo”, organizowaną przez Fundację „Pro Kolej”.

Podczas wydarzenia Tomasz Zielenkiewicz z Praktyki Infrastruktury i Energetyki wygłosi prelekcję dotyczącą wyzwań ustawy transportu kolejowego – główne problemy interpretacyjne z perspektywy kolei oraz klienta kolei na wybranych przykładach: obszar działalności przewozowej i taboru, obszar dostępu do infrastruktury i OIU, obszar infrastruktury prywatnej i transportu wewnątrzzakładowego.  

Temat przewodnim wydarzenia będzie ocena siedemnastu lat obowiązywania ustawy o transporcie kolejowym. Celem konferencji „Prawo kolejowe” oprócz analizy wybranych zagadnień uregulowanych w ww. akcie prawnym i autorskich prezentacji przygotowanych przez specjalistów zaangażowanych zarówno po stronie administracji publicznej, jaki podmiotów rynku oraz kancelarii prawnych, będzie również otwarta dyskusja i wymiana wiedzy odnosząca się do przyszłości i potrzeb wynikających z rozstrzygnięć sądowych, kluczowych z punktu widzenia branży.

Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego dla części uczestników przygotowano formułę transmisji on-line.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP