Dr Tomasz Zielenkiewicz

Senior Associate

+48 22 557 76 78     Tomasz.Zielenkiewicz@dzp.pl
  • Specjalista w zakresie administracyjnoprawnych oraz cywilnoprawnych aspektów funkcjonowania sektorów regulowanych, w szczególności sektora transportu drogowego i kolejowego, z uwzględnieniem specyfiki zbiorowego transportu publicznego.
  • Doradca w ramach postępowań administracyjnych (prowadzonych przez organy regulacyjne), sądowoadministracyjnych oraz procesów sądowych –związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorców z sektora transportu drogowego oraz kolejowego.
  • Doradca szczególnie dla branży transportowej - uczestnik prac nad procesem restrukturyzacji największego polskiego przewoźnika kolejowego.
  • Zajmował się opracowywaniem struktur dystrybucyjnych oraz funkcjonowaniem sklepów i serwisów internetowych, jak również pomocą prawną w zakresie reguł ochrony konkurencji i zwalczania nieuczciwej konkurencji na rynkach regulowanych.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP