Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

II Konferencja: Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania

26.10.2020

Autorzy:
Dr Aleksandra Auleytner

W poniedziałek, 26 października 2020 r. w godzinach 9:45-16:15 zapraszamy na II Konferencję: Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania.

Prawo nowych technologii podlega nieustającym dynamicznym zmianom. W latach 2020-21, w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim, już zaczął obowiązywać lub ma dopiero zostać uchwalony, szereg nowych aktów prawnych, kluczowych dla gospodarki cyfrowej.

Pandemia COVID-19 stała się z kolei katalizatorem zmian w zakresie digitalizacji dokumentów (paperless), czyli stopniowej eliminacji tradycyjnego, papierowego obiegu dokumentów, na rzecz ich cyfrowej wersji. Wiąże się z tym również coraz powszechniejsze korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej przez organy administracji publicznej i sądy.

Digitalizacja obrotu prawnego zwiększa znaczenie działań w celu zgodności z zasadami cyberbezpieczeństwa (compliance). Dla doradzających w tym zakresie prawników, kluczowe jest zrozumienie, na czym polegają i jak skategoryzować zagrożenia cybernetyczne dla przedsiębiorcy i podmiotów publicznych. Istotne jest również odpowiednie konstruowanie umów o świadczenie usług z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Badania pokazują, że dynamicznie rośnie ilość spraw sądowych, dotyczących różnego rodzaju deliktów internetowych, w tym przede wszystkim związanych z naruszeniami dóbr osobistych. Spory te mają swoją specyfikę, między innymi w zakresie odpowiedniego konstruowania roszczeń, czy utrwalania dowodów cyfrowych.

Nową, ale mającą coraz większe znaczenie problematyką prawną jest odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody spowodowane różnego rodzaju innowacjami, takimi jak: chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT), blockchain, czy drony. Szczególne problemy w związku z tym wywołuje okoliczność, że dostawcami poszczególnych elementów rozwiązań innowacyjnych są różne podmioty. 

Zapraszamy do dyskusji online dotyczącej najważniejszych zagadnień praktycznych i wątpliwości związanych z nowym otoczeniem prawno-regulacyjnym w zakresie nowych technologii. 

Podczas konferencji dowiedzą się Państwo m.in.: 
 • Jak konstruować wnioski o zabezpieczenia oraz treść roszczeń cywilnoprawnych w postępowaniach dotyczących deliktów internetowych
 • Jak przygotowywać postępowania, w tym utrwalać dowody cyfrowe, w sprawach o delikty internetowe, 
 • O znaczeniu problemu wielomiejscowości w procesach o delikty internetowe, 
 • Jakie są potencjalne przyczyny sporów sądowych w związku z korzystaniem z innowacji, 
 • Czy i w jakim zakresie można uzyskać ochronę na podstawie zawieranych umów ubezpieczeń dotyczących incydentów cybernetycznych oraz korzystania z innowacji, 
 • O najważniejszych zmianach prawa realizujących ideę Paperless
 • O znaczeniu prawnym i praktycznym nowej ustawy o e-Doręczeniach
 • Na czym polegają i jak skategoryzować zagrożenia cybernetyczne dla przedsiębiorcy, 
 • Jak zapewnić compliance w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Jak konstruować umowy z zakresu świadczenia usług cyberbezpieczeństwa, 
 • Dlaczego platformy udostępniania wideo zostały objęte regulacjami ustawy, która pierwotnie regulowała jedynie nadawców, 
 • O nowych warunkach świadczenia usług komunikacji elektronicznej w świetle Prawa komunikacji elektronicznej, 
 • O nowych zasadach prowadzenia działalności poprzez usługi pośrednictwa internetowego dla użytkowników biznesowych (na gruncie Rozporządzenia 2019/1150), 
 • O najważniejszych zmianach wynikających z dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (2019/790).

Jednym z ekspertów zaproszonych do udziału w konferencji jest dr Aleksandra Auleytner, Partner w Praktyce IP&TMT, która zabierze głos podczas panelu "Nowe regulacje prawne w sektorze TMT w latach 2020/21". W panelu głos zabiorą uznani specjaliści z zakresu IP: Maciej Kubiak, Partner w kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, Karol Laskowski Partner w kancelarii Dentons, profesor Stanisław Piątek z Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Magdalena Piech, Dyrektor działu spraw regulacyjnych w Allegro.pl.

Pełny program konferencji wraz z informacjami dot. rejestacji znajdą Państwo na stronie organizatora

Bądź na bieżąco z DZP