Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

X edycja Kongresu Kolejowego

18.11.2020

Autorzy:
Dr Tomasz Zielenkiewicz

18-20 listopada 2020 r. odbędzie się jubileuszowa, X edycja Kongresu Kolejowego, którego DZP jest partnerem merytorycznym.

Tomasz Zielenkiewicz, ekspert z Praktyki Infrastruktury i Energetyki weźmie udział w debacie otwarcia „Branża kolejowa w obliczu pandemii”, która odbędzie się 18 listopada oraz w debacie "Kiedy pasażerowie wrócą na kolej?”, która odbędzie się podczas trzeciego dnia Kongresu
.

Kongres Kolejowy to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie konferencyjne w branży transportu szynowego organizowane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR. W tym roku odbędzie się w formule on-line.
Wszystkie poprzednie edycje Kongresu miały ogromne znaczenie dla branży transportu kolejowego w naszym kraju oraz były jedyną tak szeroką platformą dyskusji poświęconej polskiemu kolejnictwu. W zeszłorocznej edycji udział w dyskusjach wzięło ponad 600 osób ze świata polityki, samorządu, nauki, biznesu i przemysłu. W 2020 roku po raz kolejny rozmawiać będą przedstawiciele branż i sektorów, z którymi kolej jest współzależna i funkcjonalnie powiązana.

W tym roku główne tematy dyskusji to:

 • Branża kolejowa w obliczu pandemii
 • Realizacja inwestycji infrastrukturalnych
 • Nowe prawo zamówień publicznych. Szanse i zagrożenia dla branży kolejowej.
 • Kolej a klimat – kierunki rozwoju sektora
 • Kiedy pasażerowie wrócą na kolej?
 • Bieżąca kondycja i przyszłość rynku kolejowych przewozów towarowych
 • Przyszłość kolei w kontekście zachodzących zmian
 • Stawki, czas pracy, Modernizacje i budowa nowych linii kolejowych

Program debaty otwarcia: „Branża kolejowa w obliczu pandemii” – 18 listopada 2020

 • Wpływ koronawirusa na liczbę pasażerów i towarów na kolei
 • #zawszenasluzbie i działania zaradcze podjęte przez branżę kolejową
 • Długofalowe skutki kryzysu w światowej gospodarce i ich wpływ na polską kolej
 • System zachęt do korzystania z kolei i wyrównanie warunków konkurowania z transportem drogowym

Część pierwsza - 10:20 (60 minut)

Uczestnicy:

 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury
 • Marek Chraniuk, Prezes Zarządu, PKP Intercity S.A.
 • Adrian Furgalski, Przewodniczący, Railway Business Forum, Prezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Wojciech Orzech, Prezes Zarządu, PKP Energetyka S.A.
 • Andrzej Olszewski, Członek Zarządu, PKP S.A.
 • Moderator: Patrycjusz Wyżga, Dziennikarz ekonomiczny

Część druga  - 11:30 (40 minut)

Uczestnicy:

 • Ignacy Góra, Prezes, Urząd Transportu Kolejowego
 • Renata Mordak, Dyrektor Pionu Transportu, Członek Zarządu, Multiconsult Polska
 • Marek Staszek, Prezes Zarządu, DB Cargo Polska S.A.
 • Tomasz Zielenkiewicz, Senior Associate, DZP
 • Moderator: Patrycjusz Wyżga, Dziennikarz ekonomiczny

Program debaty: „Kiedy pasażerowie wrócą na kolej?” – 20 listopada 2020

 • Z czego pokrywać koszty utrzymania taboru przy spadku przewozów?
 • Komunikacja z pasażerem w trakcie i… po pandemii
 • Podjęte środki bezpieczeństwa w pasażerskich przewozach kolejowych

Uczestnicy:

 • Dariusz Grajda,  Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy, Koleje Mazowieckie
 • dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
 • Janusz Malinowski, Prezes Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna
 • Tomasz Warchoł, Prezes Zarządu, Koleje Małopolskie
 • Tomasz Zielenkiewicz, Senior Associate, DZP
 • Łukasz Zoń, Dyrektor Departamentu Prawnego EIB SA, Radca Prawny
 • Moderator: Janusz Kućmin, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego


Wszystkie informacje o wydarzeniu dostępne są pod adresem: http://kongreskolejowy.pl/

Bądź na bieżąco z DZP