Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Wpływ zmian prawnych na funkcjonowanie Grup Kapitałowych - minimalizacja ryzyka odpowiedzialności

24.03.2021

Autorzy:

Salwador Milczanowski

Praktyka:

Life Sciences

Specjalizacje:

Compliance

24 i 25 marca 2021 r. zapraszamy na warsztat online pt. Wpływ zmian prawnych na funkcjonowanie Grup Kapitałowych - minimalizacja ryzyka odpowiedzialności, organizowany przez MMC Polska. Wydarzenie skierowane jest w szczególności do przedstawicieli Zarządu, Rad Nadzorczych, pracowników odpowiedzialnych za obsługę prawną spółek w ramach Grupy Kapitałowej, zarządzanie zgodnością oraz osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w tym zakresie.

Podczas drugiego dnia warsztatu Salwador Milczanowski, Counsel z zespołu compliance, poprowadzi panel pt. "Omówienie projektu i praktycznego wpływu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych". Ponadto w trakcie wydarzenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • zmiany związane z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych,
  • polecenie wiążące jak narzędzie zarządzania Grupą Kapitałową; zakres odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej a pojęcie interesu grupy spółek,
  • nowe kompetencje Rady Nadzorczej, jej relacje z członkami Zarządu oraz zakres dostęp do dokumentacji,
  • zakres odpowiedzialności spółki dominującej a ochrona interesów spółki zależnej oraz jej wspólników, wierzycieli i akcjonariuszy,
  • odpowiedzialność karna organów zarządzających na gruncie Kodeksu karnego oraz w świetle nowelizacji Kodeksu spółek handlowych,
  • sposoby wpływania na dochodzenia i egzekwowanie w spółkach zależnych i ich konsekwencje.

Więcej informacji nt. wydarzenia oraz szczegóły dot. rejestracji znajdą Państwo na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP