Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Ochrona sygnalistów w miejscu pracy w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Francji i Słowenii - obecne przepisy i proponowane zmiany

15.06.2021

Autorzy:

Julia Besz

Specjalizacje:

Compliance

15 czerwca zapraszamy do wzięcia udziału w internetowej konferencji „Ochrona sygnalistów w miejscu pracy w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Francji i Słowenii - obecne przepisy i proponowane zmiany” organizowanej przez Uniwersytet Łódzki.

Projekt koncentruje się na ochronie pracowników, którzy ujawniają nieprawidłowości lub naruszenia prawa w swoich organizacjach, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (whistleblowing). Jego celem jest poprawa ram prawnych dotyczących ochrony sygnalistów w państwach Grupy Wyszehradzkiej, a pośrednio zmiana postaw pracowników wobec zgłaszania nieprawidłowości, co będzie realizowane m. in. w oparciu o słoweńskie i francuskie doświadczenia legislacyjne. Głównym celem projektu jest opracowanie modelu skutecznej ochrony sygnalistów we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej, w szczególności w związku z obowiązkiem państw członkowskich Unii Europejskiej implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, do dnia 17 grudnia 2021 r.

Podczas konferencji Julia Besz, Associate w zespole Compliance, omówi „Metodologia legal design jako nowe podejście do ustanawiania zasad zewnętrznych dla efektywniejszego wdrażania systemów whistleblowing ”.

Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem na języki V4.

Więcej informacji o konferencji, także w języku polskim, można znaleźć na stronie organizatora.

Aby obejrzeć konferencję na żywo zapraszamy na kanał YouTube Uniwersytetu Łódzkiego.

Bądź na bieżąco z DZP