Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja: Postępowanie cywilne i gospodarcze

13.04.2022

Autorzy:
Paweł Lewandowski
Michał Cecerko
Damian Cieśla

13 i 14 kwietnia odbędzie się konferencja „Postępowanie cywilne i gospodarcze – digitalizacja sądownictwa, aktualne i planowane regulacje prawne”. Wśród prelegentów znaleźli się Paweł Lewandowski, Partner z Praktyki Postępowań Spornych oraz Michał Cecerko, Partner i Damian Cieśla, Associate z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć DZP.

Pierwszego dnia konferencji Paweł omówi zmiany zasad zawieszania i przerywania biegu terminu przedawnienia, które mają wejść w życie już 30 czerwca tego roku. Przedstawi też środki alternatywne, których będzie można użyć podczas postępowań polubownych w sprawie przedawnienia, aby przerwać jego bieg, a także konsekwencje nadużywania prawa procesowego i sposoby obrony przed ewentualnymi zarzutami w tej kwestii.

Natomiast drugiego dnia Michał i Damian przedstawią zmiany w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Omówią w szczególności jak po nowelizacji wygląda postępowanie o zatwierdzenie układu oraz sposoby objęcia układem wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo.

Wszystkie informacje na temat konferencji, wraz z formularzem rejestracyjnym, dostępne są na stronie organizatora – MM Conferences Polska.

Bądź na bieżąco z DZP