Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Generative AI - aspekty prawne i praktyczne

01.03.2023

Autorzy:

Dr Aleksandra Auleytner

Praktyka:

IP&TMT

Specjalizacje:

Prawo własności intelektualnej
Technologie, media, telekomunikacja

ChatGPT i inne systemy sztucznej inteligencji - wyzwania prawne

Upowszechnienie się takich narzędzi jak ChatGPT, MidJourney czy DALL-E, których działanie opiera się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji, rodzi liczne pytania nie tylko o autorstwo generowanych w ten sposób treści, ale także o zakres odpowiedzialności producenta wobec efektów współpracy "twórcy" oraz narzędzia. Powszechna dostępność generatorów sztucznej inteligencji sprawiła, że dyskusja z poziomu teoretycznego przeniosła się na pole praktyczne, stając się wyzwaniem w takich obszarach jak biznes czy edukacja. 

  • Czy proces uczenia maszynowego narusza prawa autorów dzieł użytych do treningu tych narzędzi?
  • Czy temu, kto wygenerował dzieło przy użyciu takiego narzędzia, przysługują prawa do tego dzieła?
  • Jaki jest zakres praw producenta narzędzia do wygenerowanych dzieł?

Konferencja Generative AI - aspekty prawne i praktyczne

O konieczności pilnego wypracowania stanowiska wobec wyzwań stawianych przez platformy sztucznej inteligencji świadczą toczące się już pierwsze procesy sądowe pomiędzy twórcami dzieł użytych do treningu systemów generative AI a ich producentami. Dlatego, z inicjatywy Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii oraz kancelarii Bird&Bird, 1 marca odbędzie się konferencja "Generative AI - aspekty prawne i praktyczne", w której weźmie udział Aleksandra Auleytner, Partner z Praktyki IP&TMT. Zaproszeni eksperci spróbują wypracować praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z systemów tak, by znaleźć rozwiązania dla omawianych problemów w duchu dążenia do porozumienia i kompromisu.

Szczegóły spotkania na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP