Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Finał konkursu arbitrażowego dla aplikantek i aplikantów adwokackich

04.03.2023

Autorzy:

Tadeusz Piątek

Praktyka:

IP&TMT

Specjalizacje:

Sprawy arbitrażowe

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego i Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej zorganizowali I Konkurs Arbitrażowy dla aplikantów im. dra hab. Tadeusza Szurskiego.

Inicjatywa dedykowana jest aplikantom z Izby Adwokackiej w Warszawie i opiera się na formule konkursów typu „moot court”, tzn. symulacji postępowania, w tym rozprawy (tu: arbitrażowej), której przedmiotem jest prezentacja stanowisk stron i dyskusja dotycząca argumentów prawnych. Aplikanci pełnią funkcję pełnomocników stron, którzy przed 3-osobowymi zespołami orzekającymi przedstawiają swoje argumenty. W zespołach orzekających zasiadają adwokaci, radcy prawni lub inni eksperci (w tym przedstawiciele nauki) z doświadczeniem w arbitrażu handlowym.

Finał pierwszej edycji tego konkursu odbędzie się 4 marca w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego. Spotkaniu towarzyszć dyskusja panelowa „Zawarcie zapisu na sąd polubowny poprzez inkorporację ogólnych warunków umów", której moderatorem będzie dr hab. Maciej Zachariasiewicz, prof. ALK. Słowo wstępne podczas spotkania wygłosi Tadeusz Piątek, Cousnsel z Praktyki IP&TMT.

 

Bądź na bieżąco z DZP