Tadeusz Piątek

Counsel

vcard +48 22 557 76 06     tadeusz.piatek@dzp.pl
  • Doradca polskich i zagranicznych podmiotów w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT i mediów, prawa własności intelektualnej, e-commerce, Internetu, w tym ochrony informacji w sieciach oraz prawa konkurencji.
  • Reprezentował zarówno inwestorów, jak i usługodawców w wielu transakcjach, sporach regulacyjnych i handlowych w sektorach telekomunikacji, IT i mediów z udziałem m.in. Polskiej Telefonii Cyfrowej (obecnie T-Mobile Polska), Orange Polska, AT&T/Lucent, Alcatel, TVN, Banku Pekao, T-Systems (spółka zależna T-Mobile z sektora IT), ORLEN, TP Emitel, Clearwire Corporation, Telefonii Dialog, Netii.
  • Brał udział w negocjacjach umów z zakresu IT oraz implementacji systemów telekomunikacyjnych (w tym umów w sprawie outsourcingu usług) oraz prowadził postępowania sądowe i administracyjne, m.in. w sprawie przetargów na częstotliwości radiowe, nielegalnych rozwiązań sprzętowych oraz ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej.
  • Specjalizuje się w sporach sądowych i arbitrażu (zarówno krajowym, jak i międzynarodowym), jest na liście arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Jest certyfikowanym mediatorem. 
  • Jest doświadczonym doradcą sektora energetycznego – w trakcie prac na rzecz Elektrim S.A. doradzał w zakresie umów dotyczących dostawy lub nabycia urządzeń oraz usług dla elektrowni konwencjonalnych (w tym projektów "pod klucz") oraz elektrowni jądrowych budowanych w krajach Europy Wschodniej.
  • Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwesytecie Warszawskim.
  • Brał udział w pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem w Polsce dyrektyw UE w sprawie komunikacji elektronicznej, w tym pracach nad aktualnie obowiązującą ustawą prawo telekomunikacyjne i przepisami wykonawczymi oraz innymi ustawami.
  • Były dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (obecnie UKE).
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Pierwsza książkowa publikacja Polskiej Agencji Kosmicznej

Publikacja | 05.02.2018

"Polski sektor kosmiczny. Struktura podmiotowa - Możliwości rozwoju - Pozyskiwanie środków" – kompendium wiedzy na temat funkcjonowania krajowego sektora kosmicznego.

cały tekst

Działalność badawczo-rozwojowa w branży kolejowej

Konferencja | 30.10.2017

30 października zapraszamy do biura DZP na śniadanie biznesowe pt. "Działalność badawczo-rozwojowa w branży kolejowej", które realizujemy wspólnie z Polską Izbą Kolei.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "Działalność R&D w branży gier wideo"

Konferencja | 20.09.2017

20 września zapraszamy do siedziby DZP na spotkanie "Działalność badawczo-rozwojowa w branży gier wideo", przeznaczone dla przedstawicieli firm z branży oprogramowania rozrywkowego.

cały tekst

Prowadzenie działalności B+R w programach NCBiR

Konferencja | 31.08.2017

31 sierpnia zapraszamy do siedziby DZP na Śniadanie B+R organizowane przez naszą kancelarię i KIGEIT dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

cały tekst

Prowadzenie działalności B+R w programie InnoNeuroPharm

Konferencja | 20.03.2017

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w sektorowym programie InnoNeuroPharm, 20 marca zapraszamy na śniadanie organizowane przez Dział B+R.

cały tekst

Śniadanie Działu Badań i Rozwoju w Warszawie

Konferencja | 10.02.2017

10 lutego zapraszamy na śniadanie "Udzielanie zamówień w trybie partnerstwa innowacyjnego a prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorców - case study".

cały tekst

Śniadanie biznesowe Działu Badań i Rozwoju

Konferencja | 20.10.2016

20 października zapraszamy do dyskusji nt. komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz ulg podatkowych i rozliczeń VAT w komercjalizacji i w programach NCBiR.

cały tekst

Kolejne śniadanie Działu Badań i Rozwoju

Konferencja | 08.09.2016

8 września zapraszamy na śniadanie biznesowe pt. "Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz zamówienia publiczne w komercjalizacji oraz w programach NCBiR". 

cały tekst

Final 5. Konkursu Arbitrażowego Lewiatan już za 2 tygodnie

Aktualność | 02.06.2016

16 i 17 czerwca odbędą się finały Konkursu Arbitrażowego. Spotkanie organizuje Sąd Arbitrażowy Lewiatan i Young Arbitration Practitioners in Poland, a DZP po raz trzeci wspiera to wydarzenie.

cały tekst

Ochrona danych w telekomunikacji

Publikacja | 05.12.2014

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 kwietnia 2014 r., sygn. C-293/12 i C-594/12 (sprawy połączone). Stwierdza się nieważność dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r.

cały tekst

Fundacja finansuje zakup systemu informatycznego dla CZD

Aktualność | 11.08.2014

8 sierpnia podpisano umowę na wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego pracę Centralnej Pracowni Leku Cytostatycznego. Tadeusz Piątek kierował pracami zw. z negocjacjami treści umowy.

cały tekst

Tadeusz Piątek dołącza do Praktyki IP&TMT

Aktualność | 07.01.2013

7 stycznia do zespołu kancelarii dołączył Tadeusz Piątek. Mec. Piątek jest ekspertem z dziedziny prawa telekomunikacyjnego, mediów i własności intelektualnej. Specjalizuje się także w arbitrażu.

cały tekst