Tadeusz Piątek

Counsel

+48 22 557 76 85     tadeusz.piatek@dzp.pl
  • Doradca polskich i zagranicznych podmiotów w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT i mediów, prawa własności intelektualnej, e-commerce, Internetu, w tym ochrony informacji w sieciach.
  • Reprezentował zarówno inwestorów, jak i usługodawców w wielu transakcjach, sporach regulacyjnych i handlowych w sektorach telekomunikacji, IT i mediów z udziałem m.in. Polskiej Telefonii Cyfrowej (obecnie T-Mobile Polska), Orange Polska, AT&T/Lucent, Alcatel, TVN, Banku Pekao, T-Systems (spółka zależna T-Mobile z sektora IT), ORLEN, TP Emitel, Clearwire Corporation, Telefonii Dialog, Netii.
  • Brał udział w negocjacjach umów z zakresu IT oraz implementacji systemów telekomunikacyjnych (w tym umów w sprawie outsourcingu usług) oraz prowadził postępowania sądowe i administracyjne, m.in. w sprawie przetargów na częstotliwości radiowe, nielegalnych rozwiązań sprzętowych oraz ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej oraz postępowań regulacyjnych.
  • Specjalizuje się w sporach sądowych i arbitrażu (zarówno krajowym, jak i międzynarodowym), jest na liście arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.
  • Jest certyfikowanym mediatorem.
  • Jest doświadczonym doradcą sektora energetycznego – w trakcie prac na rzecz Elektrim S.A. doradzał w zakresie umów dotyczących dostawy lub nabycia urządzeń oraz usług dla elektrowni konwencjonalnych (w tym projektów "pod klucz") oraz elektrowni jądrowych budowanych w krajach Europy Wschodniej.
  • Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Brał udział w pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem w Polsce dyrektyw UE w sprawie komunikacji elektronicznej, w tym pracach nad aktualnie obowiązującą ustawą prawo telekomunikacyjne i przepisami wykonawczymi oraz innymi ustawami.
  • Były dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (obecnie UKE).
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP