Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Najnowsze zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

05.04.2023

Autorzy:

Dr Bartosz Karolczyk

Praktyka:

Postępowania Sporne

Specjalizacje:

Sprawy sądowe i sądowo-administracyjne

5 kwietnia wydawnictwo Must Read Media organizuje konferencję, podczas której poruszone zostaną najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu postępowań cywilnych. 

Uchwalone 9 marca br. zmiany mają na celu przyspieszenie postępowań sądowych oraz ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem. Ustawa doprecyzowuje także zasady tzw. doręczeń komorniczych, wprowadza nowe rozwiązania dotyczące planowania rozprawy oraz dokonywania przez sąd niezbędnych pouczeń.

Podczas konferencji prezentację "Postępowanie dowodowe po zmianach" poprowadzi Bartosz Karolczyk, Counsel z Praktyki Postępowań Spornych. 

Więcej informacji i rejestracja znajdują się na stronie organizatora.

 

Bądź na bieżąco z DZP