Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Rozporządzenie unijne dot. subsydiów zagranicznych a zamówienia publiczne

20.04.2023

Autorzy:

Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Zamówienia publiczne

Od 12 lipca będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny. Rozporządzenie jest bardzo istotne zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców działających na terenie UE i realizujących duże inwestycje, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza 250 mln euro. Dotyczy ono także postępowań w zakresie koncentracji, jak również innego rodzaju transakcji. Ponadto, Komisja Europejska będzie mogła wszczynać postępowania z urzędu w sprawie weryfikacji subsydiów zagranicznych,  pod kątem powodowanych nimi zakłóceń na rynku wewnętrznym.

20 kwietnia o godz. 9:30 zapraszamy na śniadanie biznesowe „Rozporządzenia unijne dot. subsydiów zagranicznych a zamówienia publiczne”, podczas którego nasi eksperci z zespołu zamówień publicznychKatarzyna Kuźma, Partner i Wojciech Hartung, Counsel – omówią:

 • Dlaczego Rozporządzenie 2022/2560/UE dot. subsydiów zagranicznych jest istotne dla zamówień publicznych?
  • na które postępowania o udzielenie zamówienia wpływa nowa regulacja?
  • czym jest subsydium zagraniczne i kogo dotyczy?
 • Jaki jest bezpośredni wpływ Rozporządzenia 2022/2560/UE na przebieg postępowania o udzielenie zamówień?
  • obowiązki zamawiającego
  • obowiązki wykonawców
  • uprawnienia Komisji Europejskiej i sankcje

Wydarzenie skierowane jest do zamawiających i wykonawców uczestniczących w postępowaniach o zamówienie publiczne.

Data: 20 kwietnia (czwartek), godz. 9:30-12:00
Miejsce: kancelaria DZP, Rondo ONZ 1, Warszawa, 22 p.

Rejestracja: do 18 kwietnia, do końca dnia

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, przewidujemy udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy.

Bądź na bieżąco z DZP