Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Budowa Krajowego Centrum Przetwarzania Danych – szczególne zasady ubiegania się o udzielenie zamówienia

26.04.2023

Autorzy:

Katarzyna Kuźma
Karolina Kulikowska-Gruszecka
Tomasz Krzyżanowski

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka
IP&TMT

Specjalizacje:

Zamówienia publiczne
Technologie, media, telekomunikacja

21 marca 2023 r. rząd przyjął projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych – KCPD. Ustawa zostanie teraz skierowana do Sejmu. Projekt określa zasady przygotowania i realizacji istotnej dla branży IT inwestycji infrastrukturalnej obejmującej budowę i utrzymanie KCPD oraz inwestycji towarzyszących związanych z jego funkcjonowaniem  (np. magazyny energii i ich przyłącza, odnawialne źródła energii i wodór, przyłącza teletechniczne, przyłącza energetyczne, obiekty zaplecza organizacyjnego lub technicznego i inne). Będzie to jedna z kluczowych inwestycji związanych z cyberbezpieczeństwem zasobów publicznych w Polsce

Całość inwestycji ma powstać z wyłączeniem reżimu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych („PZP”), co stwarza nową sytuację i bez wątpienia wpływa na możliwość konkurowania przedsiębiorców z branży IT. Projekt ustawy przewiduje bowiem specjalną procedurę ubiegania się o udzielenie zamówienia opartą jedynie w części na przepisach PZP.

26 kwietnia zapraszamy na śniadanie biznesowe, podczas którego nasi eksperci z zespołu zamówień publicznych i Praktyki IP&TMTKatarzyna Kuźma, Tomasz Krzyżanowski i Karolina Kulikowska-Gruszecka – przedstawią szczegóły projektu ustawy oraz przybliżą temat specjalnej procedury ubiegania się o udzielenie zamówienia. Będzie to także okazja do omówienia widocznej na rynku tendencji ustawowego ograniczania stosowania przepisów PZP przez stronę rządową w różnych strategicznych projektach infrastrukturalnych w Polsce oraz ryzyk z tym związanych.

Nasi eksperci omówią również kwestie:

  • wyłączenia ustawy PZP dla inwestycji KCPD – zakres wyłączenia oraz przepisy o zamówieniach publicznych, które znajdą zastosowanie,
  • specjalnej procedury udzielania zamówień dla inwestycji KCPD,
  • umów dotyczących inwestycji KCPD zawartych w reżimie PZP przed wejściem w życie ustawy, możliwości ich zmiany i kwestii dalszego stosowania wobec nich ustawy PZP,
  • kontroli udzielania zamówień dla inwestycji KCPD i środków ochrony prawnej,
  • innych projektowanych ograniczeń stosowania ustawy PZP.

Spotkanie skierowane jest do wykonawców ze wszystkich sektorów gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem branż IT/ICT, budowlanej oraz energetycznej.

Data: 26 kwietnia (środa), godz. 9:15-12:00
Miejsce: kancelaria DZP, Rondo ONZ 1, Warszawa, 22 p.

Rejestracja: do 24 kwietnia, do końca dnia

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, przewidujemy udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy.

Bądź na bieżąco z DZP