Tomasz Krzyżanowski

Senior Associate

+48 22 557 86 64     tomasz.krzyzanowski@dzp.pl
  • Tomasz doradza klientom we wszystkich aspektach prawa zamówień publicznych i na każdym z etapów postępowania o udzielenie zamówienia, zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających.
  • Reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu zamówień publicznych jak również w innych sprawach toczących się przed sądami powszechnymi.
  • Wspiera zamawiających w roli biegłego i eksperta z zakresu zamówień publicznych przy komisjach przetargowych.
  • Doradza także w zakresie prawa cywilnego i prawa gospodarczego.
  • Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z sektorów m.in. IT/TMT, farmaceutycznego czy infrastrukturalnego.
  • W kręgu jego profesjonalnych zainteresowań znajduje się w szczególności tematyka z zakresu IT, nowych technologii, mediów i telekomunikacji.
  • Wykładowca na studiach podyplomowych z zamówień publicznych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
  • Przewodniczący Komitetu Zamówień Sektora Publicznego Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
  • W ramach działalności w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji współpracował z Urzędem Zamówień Publicznych w pracach legislacyjnych nad nową ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w tworzeniu dobrych praktyk w obszarze zamówień np. Rekomendacje dotyczące zamówień na zestawy komputerowe.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP