Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

V Forum Prawa Procesowego Cywilnego

24.05.2023

Autorzy:

Dr Bartosz Karolczyk

Praktyka:

Postępowania Sporne

Specjalizacje:

Sprawy sądowe i sądowo-administracyjne

Tylko w tym roku uchwalonych zostało ponad 150 zmian w Kodeksie postępowania cywilnego i kilkunastu innych ustawach. Nowelizacje niebawem wejdą w życie, dlatego już 24 maja odbędzie się organizowane przez Wydawnictwo C.H. Beck V Forum Prawa Procesowego Cywilnego. Obraz prawa procesowego po nowelizacji KPC z 9.03.2023 r., podczas którego przeanalizowane zostaną najnowsze zmiany.

Prelegentki i prelegenci w ramach 3 tematycznych paneli dyskusyjnych ocenią obecny kształt prawa procesowego zarówno w zakresie niedawno uchwalonych w niej zasadniczych konstrukcji, jak i szczegółowych rozwiązań normatywnych. Szczególna uwaga będzie poświęcona pytaniu, czy Kodeks postępowania cywilnego w obecnym kształcie jest jeszcze użyteczny i może służyć dobru obywateli.

Bartosz Karolczyk, Counsel w Praktyce Postępowań Spornych, weźmie udział w dyskusji, w ramach której eksperci dokonają analizy i oceny m.in.:

  • nowych wymagań dotyczących pism procesowych,
  • zarzutu potrącenia po zmianach,
  • przepisów znowelizowanych postępowaniach w sprawach gospodarczych oraz postępowaniach uproszczonych,
  • zasadności odrębnego postepowanie z udziałem konsumentów.

Konferencja odbędzie się 24 maja w godz. 9:30-17:00 przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie.

Więcej informacji oraz szczegóły rejestracji dostępne są na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP