Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Wiosenna konferencja Global Industrial Cooperation Association (GICA)

13.06.2023

Autorzy:

Tomasz Darowski

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Obronność i przemysł kosmiczny

W dniach 13-16 czerwca w Oslo odbędzie się coroczna wiosenna konferencja Global Industrial Cooperation Association (GICA). Wydarzenie od lat gromadzi przedstawicieli instytucji państwowych oraz firm z sektora obronnego tworząc platformę wymiany dobrych praktyk oraz informacji na temat najnowszych zmian regulacyjnych. Jest to także okazja do dzielenia się wnioskami z tworzenia i wdrażania programów współpracy i partnerstwa branżowego, które zapewniają trwałe korzyści gospodarcze i społeczne krajom, w których mają siedziby.

Podczas konferencji Tomasz Darowski, Partner i Szef zespołu obronności, weźmie udział w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca branżowa w Europie Środkowej z perspektywy Polski, Rumunii i Czech”. W trakcie tej sesji omówione zostaną:

  • współpraca firm z Polski, Rumunii i Czech z międzynarodowymi głównymi wykonawcami w projektach sektora obronnego, projektach jądrowych i morskich farmach wiatrowych,
  • lokalizacja dostaw,
  • przepisy UE i istotne wyjątki w zakresie bezpieczeństwa,
  • wyzwania stojące przed sektorem obronnym związane z udzielaniem pomocy publicznej i przepisami dotyczącymi zamówień publicznych,
  • mechanizmy współpracy branżowej.

Formularz rejestracyjny i całej program konferencji są dostępne na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP