Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych

20.09.2023

Autorzy:

Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Zamówienia publiczne

Czy wykonawcy biorący udział w zamówieniach publicznych będą mogli zamiast stosu dokumentów przedstawiać jeden certyfikat (odnawiany co 3 lata) potwierdzający, że spełniają warunki udziału i nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia? Takie rozwiązanie zostało przedstawione w projekcie ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który trafił niedawno do konsultacji.

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego eksperci z zespołu zamówień publicznych: Katarzyna Kuźma, Partner oraz Wojciech Hartung, Counsel, omówią założenia projektu ww. ustawy, w szczególności:

  • specyfikę certyfikacji w zakresie fakultatywnych przesłanek wykluczenia
  • kwestię certyfikacji konsorcjów i podmiotów trzecich
  • proces uzyskiwania certyfikatu; uprawnienia i kompetencje jednostek certyfikujących
  • odwołania w ramach ubiegania się o certyfikat i w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Data: 20 września (środa), godz. 9:30-12:00
Miejsce: kancelaria DZP, Rondo ONZ 1, Warszawa, 22 p.
Rejestracja: do 18 września, do końca dnia

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, przewidujemy udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy.

Bądź na bieżąco z DZP