Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Webinar: Jawność i równość wynagrodzeń. Jak się przygotować na nową rzeczywistość?

12.04.2024

Autorzy:

Bogusław Kapłon

Praktyka:

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Specjalizacje:

Prawo pracy

Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości stanowi jeden z podstawowych filarów Unii Europejskiej. Kwestie przejrzystości wynagrodzeń na poziomie unijnym reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania.

Dyrektywa nakłada na przedsiębiorców obowiązek wdrożenia mechanizmów jawności i równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn i tym samym wymusza na pracodawcach weryfikację polityk wynagrodzeń i zasad ich kształtowania, w tym niwelowanie luki płacowej między kobietami i mężczyznami. Przepisy nałożą także obowiązek informacyjny w zakresie systemów wynagrodzeń.

Polska ma czas na implementację dyrektywy do 7 czerwca 2026 roku, ale jej wdrożenie będzie oznaczać dla wielu pracodawców realne zmiany w ich systemach płacowych, dlatego już teraz warto zaplanować odpowiednie działania, gdyż dostosowanie się do nowych przepisów może okazać się długotrwałym procesem.

Aby ułatwić przedsiębiorcom zrozumienie nowych procesów oraz pomóc im we właściwym zaplanowaniu niezbędnych zmian kancelaria DZP przygotowała webinar pt. „Dyrektywa o jawności wynagrodzeń – przygotowanie biznesu do zmian w perspektywie 2 lat”, który odbędzie się 12 kwietnia w godz. 10:00-12:00.

Podczas spotkania online Bogusław Kapłon, Partner, Współzarządzający Praktyką Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych DZP przybliży, jaki jest cel dyrektywy i polskich regulacji implementujących unijne przepisy dotyczące równości i jawności wynagrodzeń oraz, jak zmieniać się będą struktury wynagrodzeń.

Ekspert DZP omówi również kwestię publicznego raportowania o luce płacowej oraz przeanalizuje, jak zmieni się dostęp do zamówień publicznych i koncesji/zezwoleń.

Będzie to pierwsze spotkanie z cyklu webinarów organizowanych z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”, w ramach którego eksperci DZP podzielą się z przedsiębiorcami swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze m. in. zielonej transformacji, zarządzania danymi osobowymi, ochrony środowiska, czy greenwashingu.

Tematyka i harmonogram kolejnych spotkań organizowanych przez WSSE:

  • 17.04 – Zielona energia z zielonych źródeł – jak efektywnie wytwarzać i magazynować energię
  • 19.04 – Tsunami regulacyjne w dziedzinie zarządzania danymi osobowymi – jak przygotować firmę na nowy pakiet regulacyjny (dot. nowych akt DSA, DMA, DGA, AI Act, DORA, NIS2)
  • 22.04 – Kontrole WIOŚu i wód polskich
  • 21.05 – Prawo karne a ochrona środowiska
  • 04/05.06 – Odpowiedzialność osób kierujących przedsiębiorstwem (termin do potwierdzenia)
  • 10.06 – 5 najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego w 2023
  • 14.06 – Greenwashing

Rejestracja oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP