Bogusław Kapłon

Partner

+48 61 642 49 80     boguslaw.kaplon@dzp.pl
  • Doradca wielu wiodących spółek polskich i zagranicznych w zakresie prawno-pracowniczych aspektów ich działalności operacyjnej.
  • Doradza w procesach fuzji i przejęć w zakresie spraw pracowniczych.
  • Wspiera klientów w relacjach ze związkami zawodowymi.
  • Jest współautorem wielu porozumień zbiorowego prawa pracy, takich jak układy zbiorowe pracy, systemy wynagradzania, czy systemy świadczeń pracowniczych (np. plany opcji na akcje).
  • Doradza w procesach restrukturyzacji zatrudnienia.
  • Pełnomocnik organizacji przedsiębiorców przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o uchylenie niektórych przepisów Kodeksu pracy o układach zbiorowych pracy.
  • Pełnomocnik organizacji przedsiębiorców przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie dotyczącej rozliczania podróży służbowych w branży transportowej.
  • Stale reprezentuje klientów w procesach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.
  • Członek w European Employment Lawyers Association.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. 

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP