Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

V Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki

06.06.2024

Autorzy:

Dr Jarosław Łukawski

Praktyka:

Prawo Konkurencji

Specjalizacje:

Energetyka i surowce energetyczne
Prawo konkurencji

Dywersyfikacja źródeł energii, w tym zwiększenie udziału w końcowym zużyciu OZE, jest jednym z kroków na drodze do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Otwarcie się sektora na niekonwencjonalne źródła energii, poza korzyściami związanymi ze zwiększeniem niezależności energetycznej wiąże się również ze wzrostem konkurencji na rynku. I choć z jednej strony taka sytuacja jest korzystna dla odbiorców energii, to w skrajnych przypadkach może nieść ze sobą zagrożenia ze strony choćby nieuczciwych przedsiębiorców wprowadzających do obrotu nowe technologie. Czy obowiązujące przepisy zapewniają odbiorcom końcowym ochronę przed negatywnymi skutkami nadchodzących zmian?

6 czerwca odbędzie się V Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki: „Dywersyfikacja technologii i bezpieczeństwo odbiorców energii”. Konferencja będzie przestrzenią do spotkania się przedstawicieli nauki, administracji publicznej, biznesu i podmiotów zajmujących się ochroną konkurencji i konsumentów. Uczestnicy będą dyskutować o wpływie nowych rozwiązań technologicznych, prawnych i ekonomicznych na przedsiębiorców i konsumentów.  

Wydarzenie organizowane jest przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Fundację Mercatus et Civis oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. W pierwszej części konferencji udział weźmie Jarosław Łukawski, Szef Praktyki Prawa Konkurencji, który omówi kwestie związane z niezależnością energetyczną i bezpieczeństwem odbiorców energii w kontekście regulacji dot. inwestycji oraz subsydiów zagranicznych zakłócających rynek.

Szczegóły oraz rejestracja są dostępne na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP