Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON 2012

19.11.2012

W dniach 19-20 listopada w Poznaniu odbędzie się XVI edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. W czasie spotkania Marcin Krakowiak i Katarzyna Kuźma, eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP, wystapią z prelekcjami "Wdrażanie partnerstwa publiczno-prywatnego w inwestycjach wodno - kanalizacyjnych" oraz "Przetarg na odbiór odpadów jako element systemu gospodarowania odpadami".

ENVICON jest obecnie największym kongresem w Polsce poświęconym ochronie środowiska. Wydarzenie to poprzedza Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO. Kongres to sprawdzone forum, w którym udział biorą najważniejsi reprezentanci administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele polskich i zagranicznych przedsiębiorstw eksperci w dziedzinach gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej.

Sesja inauguracyjna poruszy temat polityki środowiskowej w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym z uwzględnieniem działań Unii Europejskiej na rzecz "zielonej gospodarki". Omówione zostaną również skutki ustaleń z Rio de Janeiro. Sesja I przedstawi wyzwania, kierunki działań branży wodno-ściekowej oraz zarządzanie gospodarką odpadami w nowym systemie. Podsumowaniem sesji będzie panel dyskusyjny, w którym wezmą udział osoby zajmujące kluczowe stanowiska w ochronie środowiska w Polsce i Europie. Dalsze obrady Kongresu zostaną podzielone na dwie równoległe sesje, dotyczące gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej. Pierwsza sesja będzie poświęcona roli administracji w systemie gospodarowania odpadami, relacjami między gminą a regionem oraz przedstawieniu najlepszych praktyk współpracy. Omówione zostaną również zmiany w prawie oraz ewolucja sposobów zagospodarowania odpadów idąca w kierunku termicznego przekształcania oraz produkcji paliw alternatywnych. Nie zabraknie tematu pozycji MBP w systemach gospodarki odpadami oraz potencjału i wykorzystania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Druga sesja nawiąże do dynamicznie rozwijającej się branży wodno-ściekowej w Polsce. Skoncentruje się na analizie zagadnień związanych z nowoczesnymi technologiami, renowacją kanalizacji w miastach, systemem przydomowego oczyszczania ścieków, instalowaniu sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich oraz na wodach opadowych w miastach i wdrażaniu Dyrektywy Powodziowej. Pierwszy dzień Kongresu zostanie podsumowany uroczystą Galą. Będzie to znakomita okazja, aby podziękować i przyznać wyróżnienia ludziom zasłużonym dla środowiska.

Więcej informacji nt. tego wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.envicon.abrys.pl

Bądź na bieżąco z DZP