Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Szkolenie "Odbiór odpadów komunalnych po 1 lipca 2013 r. – jak poprawnie zorganizować przetarg na wybór wykonawcy?"

22.10.2012

22 października w Poznaniu odbędzie się szkolenie pt. "Odbiór odpadów komunalnych po 1 lipca 2013 r. – jak poprawnie zorganizować przetarg na wybór wykonawcy?". Kancelaria DZP jest współorganizatorem tego wydarzenia, a eksperci z naszej kancelarii - Katarzyna Kuźma, Daniel Chojnacki, Wojciech Hartung i Karolina Szymczak, poprowadzą wykłady organizowane w ramach szkolenia.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie ponad 9 miesięcy temu, jednak wciąż budzi wiele pytań i kontrowersji. Gminy zobowiązane do realizacji nowych zadań są pod coraz większą presją czasu – nowy system gospodarowania odpadami powinien funkcjonować od 1 lipca 2013 roku – a wiele samorządów dopiero zaczyna przygotowywać się do jego wprowadzenia.

Jednym z podstawowych problemów, przed którym stają gminy jest przygotowanie i organizacja przetargów na wybór wykonawców, którzy będą świadczyć usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jednocześnie odpowiednie przygotowanie przetargów wymaga podjęcia szeregu decyzji w zakresie organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gminy. Decyzje te będą miały daleko idące skutki zarówno dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie odbioru odpadów komunalnych jak i dla spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych świadczących obecnie te usługi.

Spotkanie skierowane jest zarówno do przedstawicieli gmin jak i do przedsiębiorców, którzy ubiegać się będą o udzielenie zamówienia na odbiór odpadów komunalnych. Uczestnicy otrzymają kompleksowe informacje na temat przygotowania i przeprowadzenia przetargów na podstawie art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Więcej informacji o szkoleniu znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.abrys.pl

Bądź na bieżąco z DZP