Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Seminarium "Tymczasowe zabezpieczenia roszczeń w sporach budowlanych"

19.11.2012

Nasza kancelaria wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) serdecznie zapraszają na spotkanie pt. "Tymczasowe zabezpieczenia roszczeń w sporach budowlanych", które odbędzie się 19 listopada, w godz. 16.00 – 18.00, w budynku Krajowej Izby Gospodarczej na ul. Trębackiej 4 w Warszawie.

Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że w wykonanie kontraktów budowlanych coraz szerzej ingerują sądy na wniosek wykonawców – szczególnie na końcowym etapie realizacji inwestycji, gdy zamawiający realizuje przysługujące mu zabezpieczenia kontraktowe. W obliczu sytuacji spornej między wykonawcą a zamawiającym, sąd może uregulować prawa i obowiązki stron na czas postępowania wytoczonego przez wykonawcę uniemożliwiając tym samym zamawiającemu skorzystanie z zabezpieczeń lub potrąceń pozostałego do zapłaty wynagrodzenia.

Prelekcja skierowana jest zarówno do przedstawicieli wykonawców robót budowlanych jak i zamawiających uczestniczących w procesach inwestycyjnych zlecanych w ramach zamówień publicznych opartych na kontraktach FIDIC. W trakcie spotkania omawiane będą przede wszystkim przesłanki i tryb udzielenia zabezpieczenia (na podstawie doświadczeń kancelarii).

Spotkanie poprowadzą eksperci, radcy prawni z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka: Tomasz Darowski, Partner, Paweł Lewandowski, Partner, Paweł Paradowski, Senior Associate oraz Małgorzata Wężyk, Senior Associate.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Więcej informacji oraz rejestracja: Grażyna Łuka-Doktorska, Dyrektor Biura SIDiR, g.luka@sidir.pl oraz pod numerem +48 604 583 418.

Bądź na bieżąco z DZP