Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Warsztaty "Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych w energetyce i przemyśle energochłonnym"

20.11.2014

20 listopada, w hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie, odbędą sie warsztaty "Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych" dla przedsiębiorstw energetycznych i energochłonnych mających strategiczne znaczenie dla gospodarki. Kancelaria DZP jest Partnerem Prawnym wydarzenia, a prezentacje wygłoszą specjaliści - dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, Robert Niczyporuk, Katarzyna Radzewicz i Paweł Suchocki.

Wśród najważniejszych zagadnień warsztatów znalazły się:

 • podstawy prawne oraz przesłanki ponoszenia odpowiedzialności
 • odpowiedzialność karna, karnoskarbowa, cywilnoprawna oraz za zobowiązania podatkowe
 • obowiązki w zakresie rachunkowości, odpowiedzialność za prezentację danych w sprawozdaniu finansowym
 • odpowiedzialność wynikająca z regulacji sektorowych, organy nadzoru oraz system sankcji
 • ryzyka inwestycyjne i środowiskowe (obowiązujące i planowane).

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

 • Prezesów
 • Członków Zarządu
 • Przewodniczących oraz Członków Rad Nadzorczych, Komisji Rewizyjnych
 • Prokurentów
 • Biegłych Rewidentów
 • Radców Prawnych
 • oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką i potencjalnie zagrożone odpowiedzialnością z tytułu pełnionych funkcji zarządczych w spółkach.

Więcej informacji nt. wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: http://cbepolska.pl

Bądź na bieżąco z DZP