Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

IV Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu

18.05.2016

Autorzy:

Paweł Lewandowski

Praktyka:

Postępowania Sporne

Specjalizacje:

Sprawy arbitrażowe

18 maja odbędzie sie 4. edycja Polskiego Kongresu Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu. Organizatorem tego wydarzenia jest Instytut Allerhanda, a nasza kancelaria ponownie jest jego Partnerem. Jednym z prelegentów w czasie Kongresu będzie Paweł Lewandowski, Partner w Praktyce Postępowań Spornych, który wystąpi w sesji pt. "Reforma prawa arbitrażowego i mediacji gospodarczej a.d. 2016 – panel refleksyjny na kanwie praktycznego funkcjonowania nowych uregulowań".

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Po kilku miesiącach funkcjonowania nowych przepisów w praktyce uczestnicy Kongresu wraz z panelistami dokonają pierwszej próby oceny nowych uregulowań. W panelu, oprócz Pawła Lewandowskiego, dyskusję podejmą: Kamil Zawicki, Anna Korwin-Piotrowska, Paweł Samborski, Joanna Sauter-Kunach oraz dr Marcin Asłanowicz.

Tegoroczny Kongres obejmie jeszcze 2 inne telaty:

  • Rozwiązywanie sporów drogą elektroniczną - Online Dispute Resolution. Kolejne obszary prawa ulegają wpływowi Internetu, nie omijając alternatywnych trybów rozwiązywania sporów. Klasyczne formuły postępowań mediacyjnych oraz arbitrażowych przechodzą transformację wymuszoną wszechobecną dominacją komunikacji elektronicznej. Rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw potrzebom rynku oraz samych stron stały się pozasądowe, elektroniczne metody rozwiązywania sporów - Online Dispute Resolution (ODR). O obecnych i przyszłych obszarach implementacji technik ODR oraz o zasadności tworzenia tego typu rozwiązań na rynkach europejskich dyskutować będą: dr Karolina Mania, dr Rafał Morek, dr Grzegorz Frączek oraz dr Justyna Ożegalska-Trybalska.
  • Mediacja jako dobra praktyka korporacyjna. Na ile mediacje jako alternatywne metody rozwiązywania sporów mogą zostać pozytywnie przyjęte przez rynek, czy jest szansa by były szeroko stosowane w praktyce obrotu, czy warto je wpisać do kanonu dobrych praktyk np. w spółkach publicznych? Wraz z uczestnikami Kongresu na te tematy porozmawiają: dr Ewa Maleszyk, Roman Rewald, dr Dominik Wolski i dr Ewa Gmurzyńska.

Więcej informacji nt. Kongresu znajdą Państwo na stronie: http://kongresy.allerhand.pl/kongressporowsadowych/

Bądź na bieżąco z DZP