Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Praca 4.0." w Warszawie

05.12.2016

Autorzy:

Bogusław Kapłon

Praktyka:

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Specjalizacje:

Prawo pracy

W dniach 5-6 grudnia w Warszawie Konfederacja Lewiatan organizuje konferencję pt. "Praca 4.0. Rynek pracy, Kodeks Pracy, wynagrodzenia i ubezpieczenia w XXI". DZP jest Partnerem tej inicjatywy, a drugiego dnia wydarzenia, Bogusław Kapłon, Szef Praktyki Prawa Pracy, poprowadzi warsztat pt. "Różnorodność w środowisku pracy. Czy pracodawca musi chronić neutralność?"

Od organizatora:

Początek roku 2016 przyniósł zasadnicze zmiany w regulacjach prawa pracy oraz świadczenia usług. Weszły w życie przepisy zmieniające zasady zatrudniania na czas określony, stosowania urlopów rodzicielskich, oskładkowana umów cywilnych. Od 2017 roku wejdą w życie przepisy wprowadzające minimalna stawkę godzinową oraz możliwość zrzeszania w związkach zawodowych zatrudnionych na umowach cywilnych i samozatrudnionych, a także zmieniające zasady pracy tymczasowej. Wkrótce rozpoczną się prace nad całkiem nowymi Kodeksami Pracy. Kodeksami, który na długi czas może na nowo określić wzajemne prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w Polsce.

Funkcjonowanie instytucji rynku pracy oraz kształt prawa pracy przedkłada się bezpośrednio na koszty funkcjonowania firm, zdolność adaptowania do zmian rynkowych, możliwości restrukturyzacji, koszty i efektywność rekrutacji pracowników oraz zarządzania personelem. Dlatego chcemy przeprowadzić w szerokim gronie interesariuszy debatę o przyszłości pracy z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, prawników, praktyków i naukowców, przedstawicieli instytucji rynku pracy, przedsiębiorców i HRowców.

Konferencję adresujemy do zarządzających firmami, a zwłaszcza odpowiedzialnych za sprawy związane z szeroko pojętym zarządzaniem personelem. W jednym miejscu i czasie omówimy kluczowe zagadnienia dotyczące perspektyw rozwoju rynku pracy, które będą mieć wpływ na strategie zarzadzania firm w krótszej i dłuższej perspektywie. Pragniemy, aby nowa inicjatywa stała się stałym forum aktywnej wymiany wiedzy i doświadczeń. Przed rynkiem pracy stoją wyzwania związane z wdrażaniem nowych inicjatyw legislacyjnych i programowych (rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju), ze zmianami w strukturze społecznej (zmniejszanie i starzenie zasobów pracy), obniżeniem wieku emertytalnego czy ze zmianami w zatrudnianiu cudzoziemców. Wywrą one istotny wpływu na funkcjonowanie naszych firm, na decyzje i działania, które z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi muszą być podjęte.

Konferencję objęła patronatem Rada Dialogu Społecznego i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora: http://konfederacjalewiatan.pl/

Bądź na bieżąco z DZP