Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych

30.03.2017

Autorzy:
Paweł Lewandowski

W dniach 30-31 marca w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Zamówienia publiczne w inwestycjach budowlanych - prawa i obowiązki zamawiającego publicznego i wykonawców robót budowlanych". Organizatorem konferencji jest Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), a Partnerem nasza kancelaria.

W konferencji udział wezmą nasi eksperci Jerzy Sawicki, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, który wygłosi prelekcję pt. "Obowiązek współdziałania zamawiającego publicznego z wykonawcą robót budowlanych - uregulowania prawne" oraz Paweł Lewandowski, Partner w Praktyce Postępowań Spornych, który wystąpi z  prezentacją pt. "Uregulowania prawne współuczestnictwa konsorcjantów w sporze z zamawiającym publicznym".

Więcej informacji na stronach organizatora http://konferencja.sidir.pl/

Bądź na bieżąco z DZP