Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

PPP – dobrym sposobem na finansowanie inwestycji samorządowych

11.04.2018

Autorzy:

Dr Michał Przychoda

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Partnerstwo publiczno-prywatne i koncesje

11 kwietnia 2018 podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich odbędzie się panel dyskusyjny „Partnerstwo Publiczno-Prywatne – dobrym sposobem na finansowanie inwestycji samorządowych”, w ramach którego nasz ekspert Michał Przychoda wystąpi z tematem „Projekty PPP - podział ryzyka i modele wynagrodzenia w praktyce rynku polskiego”.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wynika, że jedną z barier dla rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego jest brak wystarczającej wiedzy i doświadczenia instytucji publicznych w tym obszarze. Ocena ta sprawiła, że resort uruchomił trzyletni projekt edukacyjny dla administracji rządowej i samorządowej, zatytułowany „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Projekt powstał i jest realizowany we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Zainteresowanych, w terminie do 3 kwietnia br., prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie organizatora: http://zpp.pl/szkolenia

Bądź na bieżąco z DZP