Dr Michał Przychoda

Senior Associate

+48 22 557 8635     michal.przychoda@dzp.pl
  • Specjalista w doradztwie prawnym w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, zarówno na etapie ich przygotowania, jak i realizacji.
  • Negocjator umowy dla podmiotów z sektorów drogowego, kolejowego, energetycznego, telekomunikacyjnego, wodno-kanalizacyjnego czy gospodarki odpadami.
  • Uczestniczył w pracach zespołów zajmujących się wdrożeniem najważniejszych przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
  • Doradza spółkom z sektora infrastrukturalnego również w kwestiach korporacyjnych – reprezentuje klientów na zgromadzeniach wspólników, jest autorem szeregu umów spółki, statutów, umów sprzedaży udziałów czy regulaminów zarządu oraz rad nadzorczych.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP