Największe spotkanie biznesowe w Europie Centralnej?

X Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Jak co roku bierzemy udział w dyskusjach o kluczowych gospodarczo kwestiach.

W dniach 14-16 maja 2018 odbędzie się X Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Kongres jest trzydniowym cyklem debat i spotkań z udziałem prawie 8000 gości z Polski, krajów europejskich oraz z Azji i Afryki.
W tym największym spotkaniu biznesowym w Europie Centralnej bierze co roku udział kilkuset panelistów, a gośćmi Kongresu są komisarze unijni, premierzy państw, przedstawiciele polskiego rządu oraz przedstawiciele biznesu z Polski i ze świata.

Nasza kancelaria, jak co roku, jest partnerem tego wydarzenia, a ekspertami, którzy wezmą udział w dyskusji w panelach będą:

Krzysztof Zakrzewski, w panelu "Państwo aktywne w gospodarce – wczoraj i jutro" - jako WYDARZENIE SPECJALNE – Stulecie odzyskania niepodległości;

Bartosz Marcinkowski, w panelu "Sektor prywatny w pomocy rozwojowej. Jak pomagać skuteczniej?"

Tomasz Kaczyński, w panelu "Doświadczenia w zarządzaniu sektorem rolno-spożywczym"

Piotr Najbuk, jako moderator panelu "THE FUTURE OF HEALTH CARE | Nowe technologie w medycynie – od leków do cyfryzacji"

 

Szeroki i różnorodny zakres tematyczny obejmuje kilkanaście głównych nurtów, co daje ponad sto debat, sesji, spotkań i innych wydarzeń. Agenda obejmuje całość kluczowych problemów gospodarczych i społecznych Europy w ich globalnym kontekście.

Równolegle do Kongresu odbędą się European Start-up Days (15-16 maja) - spotkanie młodego biznesu z przedstawicielami korporacji zainteresowanych współpracą z mniejszymi, innowacyjnymi firmami.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie http://www.eecpoland.eu/pl

Bądź na bieżąco z DZP