Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Zespół Prawa Konkurencji

Bezpieczeństwo prawne przedsiębiorców zależy m.in. od zapewnienia zgodności ich działań z wymogami określonymi w prawie konkurencji (prawie antymonopolowym) oraz prawie ochrony konsumentów. W ramach specjalizacji prawnicy kancelarii DZP zapewniają profesjonalne doradztwo w zakresie:

 • oceny zgodności planowanych działań z prawem konkurencji oraz prawem konsumenckim i zaproponowaniu rozwiązań pozwalających zrealizować cel biznesowy;
 • określenia posiadanej pozycji rynkowej i wsparcia przy podejmowaniu decyzji biznesowych w sytuacji posiadania statusu rynkowego dominanta;
 • opracowania polityk cenowych i rabatowych, w tym dla grup zakupowych;
 • reprezentowania klientów w prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowaniach, w tym z zakresu porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
 • wsparcia w rozwijaniu działalności w modelach franczyzowych, przy zapewnieniu niezależności franczyzobiorców i realizacji celów biznesowych franczyzodawcy;
 • oceny czy planowana transakcja podlega obowiązkowi notyfikacji Prezesowi UOKiK, Komisji Europejskiej lub organowi ochrony konkurencji w innej jurysdykcjiprzygotowania wniosków koncentracyjnych oraz reprezentowania klientów w toku postępowań koncentracyjnych prowadzonych przez Prezesa UOKiK oraz Komisję Europejską,, a także wsparcie w zakresie uzyskania zgody w innych jurysdykcjach;
 • opracowania wytycznych na wypadek tzw. dawn raid organów ochrony konkurencji oraz wsparcie w toku prowadzonych kontroli i przeszukań;
 • doradztwa w zakresie dochodzenia odszkodowań spowodowanych naruszeniem przepisów prawa ochrony konkurencji w trybie private enforcement;
 • identyfikacji antykonsumenckich praktyk , w szczególności w stosowanych wzorcach umownych i komunikacji kierowanej do konsumentów oraz podjęciu działań celem wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości;
 • optymalizacji przyjętych systemów dystrybucji w zakresie ich zgodności z prawem konkurencji, w tym w zakresie opracowania procedur i komunikacji wdrażających nowe rozwiązania;
 • opracowania dokumentacji pozwalającej prowadzić działalność on-line.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP