Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Ochrona konkurencji i konsumentów

Bezpieczeństwo prawne przedsiębiorców zależy m.in. od zapewnienia zgodności ich działań z wymogami określonymi w prawie konkurencji (prawie antymonopolowym) oraz prawie ochrony konsumentów. W ramach specjalizacji prawnicy kancelarii DZP zapewniają profesjonalne doradztwo w zakresie:

  • oceny zgodności planowanych działań z prawem konkurencji oraz prawem konsumenckim i zaproponowaniu rozwiązań pozwalających zrealizować cel biznesowy przy zapewnieniu zgodności działań z prawem,
  • reprezentowania klientów w prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowaniach z zakresu porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
  • oceny czy planowana transakcja podlega obowiązkowi notyfikacji Prezesowi UOKiK lub Komisji Europejskiej,
  • opracowania wniosków koncentracyjnych oraz reprezentowania klientów w toku prowadzonego przez Prezesa UOKIK postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji,
  • wsparcie prawne dla klientów poszkodowanych przez niekonkurencyjne działania przedsiębiorców, w tym reprezentowanie klientów w sporach w sprawach dotyczących naruszeń prawa konkurencji,
  • doradztwo w zakresie dochodzenia odszkodowań spowodowanych naruszeniem przepisów prawa ochrony konkurencji w trybie private enforcement,
  • reprezentowania klientów w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących praktyk antykonkurencyjnych lub antykonsumenckich,
  • identyfikacji praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w szczególności w stosowanych wzorcach umownych i podjęciu działań celem ich wyeliminowania,
  • weryfikacji umów dystrybucyjnych i systemów dystrybucji w zakresie ich zgodności z prawem konkurencji, w tym w zakresie zmiany modeli dystrybucji oraz opracowania procedur wdrażających nowe rozwiązania,
  • opracowania dokumentacji pozwalającej prowadzić sprzedaż internetową.

artykuły powiązane

Zmowa na rynku suplementów diety

Alert | 15.05.2019 Sprawa dotyczy spółki Solgar Polska i jej dystrybutorów. Oceniamy, że nie pozostanie to bez wpływu na przyszłe standardy i zasady dotyczące ustalania cen na różnych etapach łańcucha sprzedaży produktów.

cały tekst

Trzy reżimy ochrony

Publikacja | 27.06.2018 W branży meblarskiej kwestia ochrony wzornictwa przemysłowego jest niebagatelna. Ma ogromny wpływ na renomę przedsiębiorstwa, służy do budowania przewagi konkurencyjnej nad innymi uczestnikami obrotu.

cały tekst

Pharmaceutical IP and competition law in Poland: overview

Publikacja | 14.06.2018 The Q&A gives a high level overview of key issues including patents, trade marks, competition law, patent licensing, generic entry, abuse of dominance and parallel imports.

cały tekst

Czy można chronić „aurę luksusu” w sprzedaży on-line??

Publikacja | 26.03.2018 Niedawne orzeczenie TSUE w sprawie Coty Germany i Parfümerie Akzente rozszerza katalog możliwych ograniczeń w kontekście handlu online dystrybutorów produktów luksusowych, w szczególności kosmetyków.

cały tekst

Klient twierdzi, że nie było towaru w paczce. Co na to prawnik?

Publikacja | 29.09.2017 Z rozmowy Marty Bąk z Michałem Kluską dowiesz się jakie zmiany niesie ze sobą RODO, jak powinna przebiegać reklamacja w momencie kiedy klient twierdzi, że w paczce brakuje towaru.

cały tekst

Mediacje między konsumentem a przedsiębiorcą

Publikacja | 27.09.2017 Sytuacje, w których zakupiony towar lub usługa nie spełniają oczekiwań konsumenta są niezwykle powszechne i mogą przytrafić się każdemu. Dziś o pozasądowych metodach rozwiązywania sporów.

cały tekst

Pharmaceutical IP and competition law in Poland: overview

Publikacja | 01.07.2017 The Q&A gives a high level overview of key issues including patents, trade marks, competition law, patent licensing, generic entry, abuse of dominance and parallel imports.

cały tekst

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Alert | 21.06.2017 Do wejścia w życie ustawy z 15.12.2016 o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi zostały tylko 3 tygodnie.

cały tekst

Gry hazardowe istotne również dla sklepów

Publikacja | 30.04.2017 Z początkiem kwietnia weszła w życie znowelizowana ustawa o grach hazardowych. Jej zapisy dotyczą nie tylko firm z branży hazardowej, ale także tych, które organizują loterie promocyjne.

cały tekst

"Zapewnienie zgodności w aspekcie zmian w prawie konkurencji"

Konferencja | 27.03.2017 W dniach 27-28 marca zapraszamy na warsztaty pt. "Zapewnienie zgodności w aspekcie najnowszych zmian w prawie konkurencji". W wydarzeniu wezmą udział Maciej Żelewski i Marta Balcerowska.

cały tekst

Praktyki handlowe – nowe uprawnienia prezesa UOKiK

Alert | 26.01.2017 11 stycznia 2017 roku została opublikowana ustawa z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

cały tekst

Czy rządowi uda się ochronić drobnych polskich producentów?

Publikacja | 30.11.2016 Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi jest już po drugim czytaniu w Sejmie.

cały tekst

Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

Alert | 03.10.2016 6 października 2016 w Sejmie RP odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk sejmowy nr 870, dalej: „Projekt”).

cały tekst

Międzynarodowe Targi FURNICA i SoFab w Poznaniu

Konferencja | 13.09.2016 W dniach 13-16 września zapraszamy Państwa na Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA, w których aktywny udział weźmie Jakub Kubalski.

cały tekst

Krynica przeciwna suplementom diety

Alert | 12.09.2016 W ostatnim czasie na rynku suplementów diety widoczna jest tendencja mająca na celu ograniczenie zakresu reklam tej kategorii produktów. Akcja informacyjna tzw. 12 instytucji.

cały tekst

Polska firma IT kupiona przez amerykańskiego giganta

DZP doradza | 17.05.2016 Amerykański SeaChange International Inc., kupił DCC Labs, projektującą rozwiązania dla telewizji cyfrowej i internetowej. Doradzaliśmy DCC Labs oraz właścicielom spółki na wszystkich etapach transakcji.

cały tekst

Właściciel baru nie reklamuje alkoholu

Publikacja | 16.03.2016 Za rozszerzaniem na właścicieli lokali gastronomicznych opłaty za reklamę napojów alkoholowych wydaje się stać dbałość o zabezpieczenie interesów fiskalnych państwa.

cały tekst

Ochrona praw przedsiębiorców w prawie konkurencji

Konferencja | 07.03.2016 W dniach 7-8 marca zapraszamy Państwa na warsztaty "Ochrona praw przedsiębiorców w prawie konkurencji". W wydarzeniu wezmą udział Marta Balcerowska i Daria Zygmunt.

cały tekst

Praktyki antykonkurencyjne na rynku chemii budowlanej

Publikacja | 16.02.2016 Przemysł chemiczny narażony jest na ryzyko nieuczciwej konkurencji, głównie nielegalnych porozumień cenowych zawieranych przez aktorów działających na rynku.

cały tekst

DZP z sukcesem reprezentowało Kompanię Piwowarską

DZP doradza | 30.11.2015 Reprezentowaliśmy KP w sporze z grupą Żywiec SA, która wcześniej uzyskała od Sądu Okręgowego zabezpieczenie roszczeń na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

cały tekst

Strategiczny alians MEDCOM i Mitsubishi Electric

DZP doradza | 15.10.2015 Podpisano umowę strategicznego partnerstwa między MEDCOM a Mitsubishi Electric (MELCO) w ramach której, MELCO kupi mniejszościowy pakiet (49%) udziałów w MEDCOM.

cały tekst

Umowy dot. treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym

Publikacja | 06.12.2014 25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z 30 maja 2014 o prawach konsumenta wdrażająca przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.

cały tekst

Rewolucja w etykietowaniu żywności: mało czasu na zmiany

Publikacja | 17.11.2014 Środki spożywcze wyprodukowane po 13 grudnia 2014 r. będą musiały być oznakowane według nowych zasad. Znaczna część firm nie jest do tego przygotowana.

cały tekst

Ustawa o prawach konsumenta

Publikacja | 11.11.2014 Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni obowiązków określonych w art. 39 ust. 1-3 UoPK, konsument ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie bez konieczności ponoszenia kosztów należnych przedsiębiorcy.

cały tekst

Iluzoryczna ochrona samorządów

Publikacja | 17.10.2012 Z powstaniem przesłanek zapłaty kary umownej nie musi być związane wyrządzenie zamawiającemu szkody

cały tekst

Ochrona konsumentów w praktyce w branży hotelarskiej i jej wyłaczenia

Publikacja | 05.10.2012 Prawo od dawna zmaga się z jednoznacznym i nie budzącym wątpliwości zdefiniowaniem kim jest konsument.

cały tekst

Kompleksowe doradztwo procesowe dla m.st. Warszawy

DZP doradza | 26.04.2012 Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka reprezentowała m.st. Warszawę w kilku, rozstrzygniętych na korzyść naszego klienta, procesach sądowych. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy uzyskaliśmy dla Miasta pomyślne orzeczenia w prestiżowych procesach cywilnych i administracyjnych.

cały tekst

Doradztwo dla PLL LOT przy sprzedaży LOT AMS

DZP doradza | 20.03.2012 Kancelaria doradzała PLL LOT S.A. przy sprzedaży LOT AMS Sp. z o.o. - spółki zajmującej się serwisowaniem i naprawą samolotów. Wartość transakcji to kwota rzędu kilkuset milionów PLN.

cały tekst

Kiedy przedsiębiorca może dochodzić zapłaty za usługi zrealizowane w internecie

Publikacja | 05.04.2011 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 10 dni.

cały tekst

Organ antymonopolowy coraz wnikliwiej bada rynek

Publikacja | 18.03.2011 Analiza prawna i ekonomiczna staje się obecnie wyjątkowo użyteczna dla przedsiębiorców przygotowujących procedury i wnioski dotyczące zgłoszenia koncentracji.

cały tekst

Strażnicy niefortunnych słów

Publikacja | 14.05.2010 Jeden nieprzemyślany e-mail szeregowego pracownika może kosztować firmę miliony. Co poradzić? Kontrolować korporacyjne e-maile? Syzyfowe prace. Edukować pracowników? Nie wystarczy. A może zdać się na speców od IT i ich programy filtrujące?

cały tekst

Pierwszy w Polsce Life Sciences Law Blog

Aktualność | 23.03.2010 Pod koniec lutego DZP jako pierwsza spośród największych kancelarii w Polsce uruchomiła specjalistyczny blog prawniczy - Life Sciences Law Blog, prowadzony przez prawników z Praktyki Life Sciences.  

cały tekst