Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nienależyte wykonanie umowy o zamówienie publiczne

02.08.2019

Autorzy:
Tomasz Michalczyk

Wykonawca, który nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę o zamówienie publiczne, może z tego powodu zostać wykluczony z przyszłych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Dla wykonawcy, który realizuje głównie kontrakty publiczne, taka sankcja może być bardzo dotkliwa, a w skrajnych przypadkach może nawet prowadzić do wyeliminowania przedsiębiorcy z rynku. Z tego względu, zarówno z punktu widzenia wykonawcy, jak i zamawiającego, konieczna jest bardzo ostrożna analiza oraz ocena okoliczności i skutków związanych z rozwiązaniem wcześniejszej umowy o zamówienie publiczne.

Choć od dokonanej w 2016 roku dużej nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych minęły już trzy lata i zarówno zamawiający, jak i wykonawcy mieli czas, żeby oswoić się z nowymi przepisami, to stosowanie przesłanek wykluczenia dalej budzi kontrowersje oraz istotne wątpliwości interpretacyjne. Jedna z takich „problematycznych przesłanek to przewidziana w przepisie art. 24 ust. 5 pkt. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) możliwość wykluczenia z postępowania wykonawcy, który nie wykonał albo nienależycie wykonał wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Dalszą część artykułu znajdą Państwo w załączonym pliku PDF.

 

Bądź na bieżąco z DZP