Wśród naczelnych zasad zamówień publicznych znajdują się równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców. To z nich wynikają kolejne bardziej szczegółowe przepisy dotyczące postępowania o udzielenie zamówienie publicznego. Zasady te znajdują się, rzecz jasna, w dyrektywach unijnych, a ich wdrożenie jest warunkiem rzeczywistego funkcjonowania wspólnego rynku.

Dalszą część artykułu znajdą Pańśtwo na stronie Dziennik Gazeta Prawna.