Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Infrastruktura cyfrowa jako nowe pole do zastosowania PPP

09.09.2019

Autorzy:
Dr Michał Przychoda
Bartłomiej Ślemp

Przedsięwzięcia PPP w Polsce najczęściej realizowane są w sektorze transportu, budownictwa kubaturowego oraz gospodarki odpadami. Idzie jednak nowe, a w najbliższych latach PPP może okazać się szczególnie przydatne do rozwijania i dostarczania infrastruktury cyfrowej, która przyczyni się do usprawnienia procesu zarządzania miastem. Należą do niej przykładowo urządzenia i systemy serwerowe, zintegrowane bazy danych czy centra zarządzania ruchem autonomicznym, w tym ruchem bezzałogowych statków powietrznych (BSP, dronów) i pojazdów autonomicznych.

Podmioty publiczne, zarówno ze sfery administracji rządowej, jak i samorządu terytorialnego powinny stale monitorować rozwijającą się technologię cyfrową z dwóch powodów: konieczności usprawnienia świadczenia różnego rodzaju usług publicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego państwa, rozumianego zarówno jako bezpieczeństwo jednostki korzystającej z usług publicznych, jak i całego aparatu administracyjnego (kraju).

Podążając za rozwojem

Ciekawym przykładem „podążania za rozwojem technologicznym”, coraz popularniejszym wśród JST, jest wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych. Za ich pomocą mogą być gromadzone duże ilości danych w konkretnych celach publicznych (np. wsparcie procesów inwestycyjnych, uzupełnianie zasobu geodezyjnego, ocena stanu infrastruktury, w tym szczególnie trudno dostępnej, ale też sieci drogowej czy tramwajowej, sytuacje kryzysowe, ochrona mienia, ochrona środowiska). Prężnie rozwijający się rynek dronów do zastosowań komercyjnych pozwala na ich kompleksowe dostarczenie, obsługę, utrzymywanie oraz kompilowanie i przetwarzanie danych, które w ramach swojego działania są w stanie pozyskać. Jest on naturalną odpowiedzią także na rosnące zapotrzebowanie podmiotów publicznych na używanie bezzałogowych statków powietrznych.

Wykorzystanie dronów przez sektor publiczny i prywatny zostało już zauważone przez organy krajowe (patrz Biała Księga Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych, Ministerstwo Infrastruktury, Polski Instytut Ekonomiczny, Luty 2019). Także unijna strategia rozwoju sektora lotniczego zakłada szybki wzrost zapotrzebowania na usługi z wykorzystaniem dronów oraz rozwój technologii systemów bezzałogowych (patrz Komunikat Komisji Europejskiej nt. strategii w dziedzinie lotnictwa COM(2015) 598 final). Jak stanowią przywołane dokumenty, rynek takich narzędzi cyfrowych powinien zostać usankcjonowany prawnie, np. poprzez utworzenie nowego rodzaju przestrzeni powietrznej (zwanej roboczo U-Space). Przestrzeń ta nie mogłaby jednak istnieć bez centralnego systemu teleinformatycznego (nazwanego UTM, czyli Unmanned Traffic Management), i połączonego z nim lokalnego DTM, czyli Drone Traffic Management, które powinny stworzyć warunki techniczne do zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych znajdujących się w U-Space, np. zapewniać dochowanie parametrów precyzji lotu, skuteczność szybko reagujących systemów antykolizyjnych, dokładną lokalizację, rejestrację, identyfikację, monitorowanie w czasie rzeczywistym, nadzór nad ograniczeniami lotów, modelowanie trajektorii lotów, możliwość dwustronnej komunikacji i cyberbezpieczeństwo. Zakłada się, że taki system  (UTM) byłby sprzężony z zarządzanym przez Państwową Agencję Żeglugi Powietrznej systemem ATM (Air Traffic Management ) i umożliwiał działanie lokalnych systemów DTM Obecnie rozważane jest wsparcie i umożliwienie JST wykonywania inwestycji w zakresie infrastruktury potrzebnej do uruchomienia systemu DTM, jej obsługi i zarządzania nią. Wymaga to jednak zlecenia ich realizacji podmiotom specjalistycznym, posiadającym właściwe kompetencje.

Pełna treść artykułu jest dostępna w e-wydaniu Gazety Samorządu i Administracji:  http://sklep.infor.pl/gazeta-samorzadu-i-administracji---wersja-internetowa.html

Bądź na bieżąco z DZP