Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Wyrok TK w sprawie szpitali to dobry prognostyk dla samorządu

30.12.2019

Autorzy:
Dr Tomasz Zalasiński

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że finansowanie świadczeń ochrony zdrowia jest zadaniem NFZ, a nie samorządu. Ich wycena powinna być realna i aktualizowana za każdym razem, gdy dochodzi do zmian ustawowych (np. wzrost kosztów pracy) wpływających na te koszty. Trybunał dotknął zatem istoty zasady adekwatności i mechanizmu kompensacyjnego – mówi mec. Tomasz Zalasiński, z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k., który prowadził sprawę przed TK.

Jaki jest najważniejszy wniosek dla samorządów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pokrywania ujemnego wyniku szpitali?

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r. (sygn. K 4/17) dotyczyło oceny konstytucyjności przepisów art. 59 ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z tymi przepisami w przypadku powstania straty netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jednostka samorządu terytorialnego, będąca jego podmiotem tworzącym, zobowiązana jest do pokrycia tej straty lub likwidacji SPZOZ. Zdaniem Sejmiku Województwa Mazowieckiego, będącego wnioskodawcą w sprawie zawisłej przed TK, przepis ten nakłada na jednostkę samorządu terytorialnego ukryty i niedookreślony obowiązek finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Dalsza część wywiadu znajduje się na stronie: https://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/wyrok-tk-w-sprawie-szpitali-to-dobry-prognostyk-dla-samorzadu/

Bądź na bieżąco z DZP