Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Powroty z pracy zdalnej – o co musi zadbać pracodawca

04.06.2020

Autorzy:
Agata Mierzwa
Justyna Tyc-Brzosko

Środki ochrony zależą m.in. od charakteru pracy i rodzaju branży, w której działa firma. W wielu przypadkach trzeba dokonać ponownej oceny ryzyka zawodowego. Warto też wdrożyć zalecenia PIP i CIOP.

Aby lepiej zrozumieć zakres obowiązków spoczywających na pracodawcy w kontekście zorganizowania powrotu pracowników z pracy zdalnej, pod uwagę należy wziąć przede wszystkim zasady odpowiedzialności pracodawcy za bezpieczne i higieniczne warunki pracy w kontekście epidemii. Obowiązek pracodawcy w tym zakresie polega na podejmowaniu starannych działań – odpowiednich, aby zminimalizować ryzyko zarażenia COVID-19 w zakładzie pracy. Nie oznacza on natomiast obowiązku doprowadzenia do sytuacji, w której zarażenie w ogóle nie nastąpi – a więc nie jest to obowiązek rezultatu. Szerzej pisaliśmy o tym w artykule „Pracodawca nie zawsze poniesie odpowiedzialność, jeśli pracownik zarazi się koronawirusem w zakładzie” (dodatek Kadry i Płace z 21 maja 2020 r., DGP nr 98).

Zatem ramy dla działań pracodawcy nadal wyznacza przede wszystkim ogólna norma art. 207 k.p., nakazująca zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć techniki i nauki. Uszczegółowienie obowiązków zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878). Jego przepisy wprowadzają zespół środków obowiązkowych w kontekście organizacji powrotu pracowników do zakładu z pracy zdalnej lub postoju. Są to:

  • zapewnienie rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk (par. 8 ust. 7 pkt 3 lit. a);
  • zapewnienie 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład zapewni środki ochrony osobistej, np. maseczki, przyłbice (par. 8 ust. 7 pkt 3 lit. b);
  • w przypadku obiektów handlowych i gastronomicznych – dezynfekcja stanowisk w określonych interwałach oraz nadzorowanie liczby osób korzystających z obiektu (par. 8 ust. 4–5, ust. 7 pkt 1–2).

Autorkami artykułu są Agata Mierzwa, Partner, oraz Justyna Tyc-Brzosko, Senior Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Dalszą część artykułu znajdą Państwo na stronie Dziennika Gazety Prawnej.

Bądź na bieżąco z DZP