Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Franczyza jest procesem w toku, zdefiniowanym przez praktykę. Wszelkie regulacje muszą to uwzględniać

10.12.2020

Autorzy:
Dr Anna Hlebicka-Józefowicz

Franczyza w Polsce rozwija się od 30 lat i jest obecnie niezmiernie ważnym obszarem obrotu gospodarczego. Aby ten obszar skutecznie uregulować, należy postawić właściwą diagnozę istniejącej sytuacji, nie zapominając przy tym, że mamy do czynienia ze zjawiskiem żywym, procesem w toku – argumentowała Anna Hlebicka-Józefowicz, Associate i szef zespołu doradztwa regulacyjnego i legislacji, podczas pierwszego webinaru portalu wiadomoscihandlowe.pl z cyklu "WH Fokus".

– Franczyza przyszła do nas z rozwiniętych rynków Zachodniej Europy, jako import sprawdzonych i skutecznych formatów biznesowych. Jednak szybko stała się też sposobem skalowania działalności przez rodzime firmy. Trzydzieści lat rozwoju franczyzy w Polsce możemy postrzegać jako stały proces podnoszenia standardów współpracy. Proces ten był zdeterminowany faktem, że na rynku obok siebie funkcjonuje wiele różnych systemów, a tym, co może wyróżniać jedne od innych, są właśnie standardy współpracy – im są wyższe, tym wyższa jest atrakcyjność modelu, a zatem i większe tempo rozwoju sieci, z wzajemną korzyścią dla organizatora i uczestników – rozpoczęła swoje wystąpienie Anna Hlebicka-Józefowicz z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, prelegentka pierwszego webinaru portalu wiadomoscihandlowe.pl z cyklu "WH Fokus".

O popularności franczyzy najlepiej świadczą dwie liczby, przytoczone przez ekspertkę: ponad 400 tys. osób zatrudnionych w sieciach franczyzowych i ponad 80 tys. placówek prowadzonych przez franczyzobiorców. Jak podkreśliła, dyskusja o uregulowaniu franczyzy to dyskusja o tej właśnie, bardzo konkretnej grupie osób i o ściśle określonym segmencie rynku.

– Aby doprowadzić do powstania dobrych regulacji, należy postawić właściwą diagnozę. Powinna ona obejmować rozpoznanie istniejącego kontekstu regulacyjnego, analizę praktyki gospodarczej oraz dobór odpowiednich środków i instrumentów regulacyjnych – wyliczała Anna Hlebicka-Józefowicz.

Prawniczka przedstawiła kilkuset uczestnikom pierwszego webinaru z cyklu "WH Fokus" uszczegółowione przesłanki właściwej diagnozy. Jak wyjaśniała, w ramach analizy kontekstu regulacyjnego należy ustalić, jakie przepisy obowiązują obecnie w systemach franczyzowych i jakie zawierają gwarancje zabezpieczające strony umowy. Warto też dokonać przeglądu doświadczeń zagranicznych, ewolucji systemów franczyzowych na innych rynkach, przyglądając się poszczególnym regulacjom i ich skutkom.

Drugi element dobrej diagnozy – analiza praktyki gospodarczej – oznacza dobre zrozumienie potencjału gospodarczego rynku, który chcemy regulować, jaki wpływ ma ten rynek na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, takie jak rynek pracy, wpływy budżetowe, kondycję małych i średnich przedsiębiorców czy sytuację gospodarstw domowych.

– Nie wolno zapominać, że mamy do czynienia ze zjawiskiem żywym, procesem w toku, który jest silnie zdefiniowany przez codzienną praktykę. A skoro tak, to cała dyskusja wokół regulacji nie może abstrahować od tej praktyki, bez szkody dla stabilności obrotu gospodarczego – przekonywała ekspertka z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Ostatnim elementem dobrej diagnozy jest analiza środków, jakimi dysponuje regulator rynku franczyzowego. Powinna ona zawierać co najmniej dwa elementy. Pierwszy to ocena potencjalnych skutków wprowadzenia danej regulacji, z uwzględnieniem istniejącego otoczenia regulacyjnego i aktualnej praktyki obrotu gospodarczego. Bardzo ważnym elementem jest określenie, czy istnieją inne niż regulacje prawne środki wpływania na standardy funkcjonowania rynku.

– W całym procesie konstruowania dobrych regulacji franczyzy kluczowe są dwie zasady, uniwersalne dla każdego procesu stanowienia prawa. Są to zasada proporcjonalności i zasada pomocniczości. W największym skrócie wymagają one tego, by ingerencje w obrót gospodarczy zawsze dozować – ingerować tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla osiągnięcia założonych celów – przypomniała Anna Hlebicka-Józefowicz słuchaczom pierwszego webinaru portalu wiadomoscihandlowe.pl z cyklu "WH Fokus".

Zapis z webinaru, który poprowadziła nasza ekspertka znajdą Państwo również na stronie wiadomoscihandlowe.pl.

Bądź na bieżąco z DZP