Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Sztuczna inteligencja w służbie edukacji, badań naukowych i kultury

01.12.2020

Autorzy:
Dr Aleksandra Auleytner
Dr Marcin Stępień

"7 września 2020 r. został wydany pierwszy projekt rekomendacji o etycznych aspektach sztucznej inteligencji (First draft of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence) sporządzony przez powołaną ad hoc specjalną grupę ekspertów przy Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) - Rekomendacje. Dokument reguluje wiele ważnych kwestii dotyczących m.in. takiej sfery sztucznej inteligencji, jak etyka, w tym w kontekście poszanowania i ochrony godności ludzkiej, praw człowieka, równości osób niezależnie od płci, poglądów politycznych, religijnych, pochodzenia lub orientacji seksualnej czy potrzeb ochrony środowiska. Odnosi się również do aspektów etycznych aktywności sztucznej inteligencji w dziedzinie edukacji, nauki i kultury. 

Wspomniany dokument podaje - po raz pierwszy na szeroką skalę - również istotne wskazówki dla państw i innych podmiotów, które zaangażowane są w rozwój sztucznej inteligencji, w zakresie kultury, edukacji i badań naukowych, którym warto poświęcić więcej uwagi. Obecnie jest on przedmiotem debaty i dalszych prac" (fragment z artykułu opublikowanego w magazynie Automatyka nr 12/2020).

Dalszą część artykułu "Sztuczna inteligencja w służbie badań naukowych i kultury", autorstwa Aleksandry Auleytner, Partner, oraz Marcina Stępienia, Associate, z Praktyki IP&TMT, przeczytają Państwo w magazynie Automatyka.

Bądź na bieżąco z DZP