Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Unia Europejska chce zapewnić pracownikom prawo do bycia offline

18.02.2021

Autorzy:
Łukasz Górzny
Marta Kaczmarzyk-Gąsiorek

Pod koniec stycznia br. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie „prawa do bycia offline", wzywając Komisję Europejską do podjęcia działań w celu urzeczywistnienia go dla pracowników zatrudnionych w Unii Europejskiej. W dobie pandemii COVID-19 dla wielu Europejczyków dom stał się miejscem pracy, a stworzenie instrumentów zapewniających prawo do rozłączenia cyfrowego, wedle autorów Rezolucji, stało się palącym problemem. W związku z tym pojawia się pytanie, czy obowiązujące w Polsce regulacje prawne nie są już dziś wystarczające w tym zakresie i czy działania Parlamentu Europejskiego rzeczywiście mają szansę zapobiec nadużywaniu narzędzi cyfrowych po godzinach pracy?

Cyfrowe łącze

Pandemia COVID-19 niewątpliwie zmieniła dotychczasowy obraz środowiska pracy polegający na wykonywaniu czynności zawodowych w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę przez z góry określoną liczbę godzin. Dla dużo większej liczby pracowników niż dotychczas mogących świadczyć pracę przy użyciu środków porozumiewania się na odległość miejscem pracy stał się dom, w którym łączą oni obowiązki zawodowe ze sferą prywatną.

Autorzy Rezolucji wskazują, że taki sposób pracy zachwiał równowagą pomiędzy podstawowymi sferami życia pracowników. W szczególności pracownicy zdalni mają być narażani na wykonywanie czynności zawodowych także poza standardowymi godzinami swojej pracy, a w czasie, w którym powinni mieć prawo do odpoczynku, odpowiadają na maile, wiadomości SMS lub wysyłane z użyciem komunikatorów czy prowadzą rozmowy telefoniczne.

W treści Rezolucji podkreślono równocześnie, że częste wykorzystanie narzędzi cyfrowych do celów zawodowych doprowadziło wręcz do powstania kultury „stale obecnego online" i „zawsze dostępnego pracownika", a duże zapotrzebowanie na pracę i rosnące oczekiwania pracodawców wobec ciągłej dostępności pracowników mogą mieć szkodliwy wpływ na ich podstawowe prawa. Z tego powodu, mając na celu w szczególności zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz sprawiedliwych warunków pracy, Parlament Europejski zainicjował podjęcie na szczeblu unijnym działań związanych z urzeczywistnieniem prawa pracowników świadczących pracę w Unii Europejskiej „do odłączenia się".

Autorami artykułu są Łukasz Górzny, Senior Associate, oraz Marta Kaczmarzyk-Gąsiorek, Associate, z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Dalszą część artykułu przeczytają Państwo na stronie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP