Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Trudno dalej ograniczać konstytucyjne prawa na podstawie przepisów porządkowych

17.03.2021

Autorzy:
Dr Tomasz Zalasiński
Czy samorządy mogą samodzielnie reagować na sytuację epidemiczną i wprowadzać ograniczenia na swoim terenie?
Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać akty prawa miejscowego. Zgodnie z systemem źródeł prawa akty prawa miejscowego obowiązują powszechnie na terenie danej jednostki. W ramach tego uprawnienia ustawa o samorządzie gminnym daje podstawę do wprowadzania, w sytuacjach niecierpiących zwłoki, tzw. przepisów porządkowych. Regulacje takie może wprowadzić wójt, burmistrz lub prezydent miasta w formie zarządzenia, które powinno zostać zatwierdzone na kolejnej sesji organu stanowiącego danej JST. Od ponad roku znajdujemy się w stanie epidemii, a co za tym idzie, organy władzy publicznej uprawnione są do podejmowania działań mających na celu ochronę zdrowia publicznego.
 
W jakich granicach?
Jeżeli na terenie danej JST sytuacja epidemiczna wskazuje na konieczność podjęcia dalej idących działań w zakresie ochrony zdrowia, to mogą być one podjęte w formie przepisów porządkowych. Zamknięcie gminnych obiektów sportowych i kulturalnych wydaje się mieścić w granicach dopuszczalnej ingerencji w prawa społeczności lokalnej w drodze przepisów porządkowych. Podobnie dopuszczalne wydaje się wprowadzenie dodatkowych ograniczeń w zakresie funkcjonowania komunikacji publicznej czy placówek handlowych. Wszystko uzależnione jest od tego, w jak złej sytuacji epidemicznej znajduje się dana JST.
 
Dalszą część wywiadu z Tomaszem Zalasińskim, Counselem w zespole doradztwa regulacyjnego i legislacji, przeczytają Państwo na stronie Dziennika Gazety Prawnej.

Bądź na bieżąco z DZP