Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Odwołanie z pracy zdalnej: powroty do biur bez dyskryminacji

29.04.2021

Autorzy:
Bogusław Kapłon

Nie ma wątpliwości, że praca zdalna jeszcze przez wiele miesięcy będzie dominującym modelem w zakładach pracy w sferze nieprodukcyjnej czy każdej innej niewymagającej fizycznego działania pracownika. Zapewne też ta forma pracy nie zniknie w kolejnym roku, choć na pewno będzie stosowana w mniejszym zakresie. Niemniej już teraz biznes powoli przygotowuje się do stopniowego powrotu do biur, zwłaszcza wobec coraz większej liczby zaszczepionych osób.

Plany odtwarzania funkcji biurowych są oczywiście wielowątkowe i obejmują takie kwestie, jak relacje z wynajmującym obiekt biurowy, reorganizacja przestrzeni biurowej, czy też reżim sanitarny. Istotnym elementem planu powrotu jest również organizacja pracy rozumiana jako decyzja, czy wszyscy pracownicy powinni wrócić do biura od razu w przewidywalnym terminie, czy też jedne grupy zawodowe powinny wracać w pierwszej kolejności, a inne w dalszej.

Szczególnie interesujący jest drugi model. Wielu pracodawców będzie różnicować sytuację zawodową pracowników pod kątem sposobu świadczenia pracy. Przykładowo pracownicy, których efektywność zależy w większym stopniu od fizycznej interakcji w procesie pracy, będą przywracani do tradycyjnego, stacjonarnego modelu w pierwszej kolejności. Natomiast służby pomocnicze (np. IT, księgowość) nadal będą pracowały w trybie zdalnym.

Dalszą część artykułu autorstwa Bogusława Kapłona, Partnera w Praktyce Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, przeczytają Państwo na stronie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP