Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ustawa o 7 proc. na zdrowie przywróci niekonstytucyjny stan prawny

09.09.2021

Projekt tzw. ustawy o 7 proc. przewiduje zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia tak, aby w 2027 roku osiągnęły przynajmniej 7% PKB. Dr Tomasz Zalasiński, Counsel z praktyki Life Sciences, który reprezentował przed Trybunałem Konstytucyjnym wnioskodawcę w sprawie K 4/17, udzielił wywiadu na ten temat dla Dziennika Gazety Prawnej.

 

Dorota Beker, DGP: Sejm w połowie sierpnia przyjął tzw. ustawę o 7 proc. PKB. Jednym z bardziej kontrowersyjnych przepisów jest ten przedstawiany przez rząd jako odpowiedź na wejście w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności obowiązku pokrywania strat SPZOZ-ów przez samorządy. Czy pana zdaniem regulacja przyjęta przez posłów odciąży samorządy?

Dr Tomasz Zalasiński: Trybunał Konstytucyjny w wyroku K 4/17 zakwestionował legalność mechanizmu przenoszącego obowiązek finansowania świadczeń z NFZ na podmiot tworzący SPZOZ. Zwrócił uwagę, że istotne jest źródło pochodzenia straty netto. Gdyby bowiem powstała ona wskutek zaniedbań szpitala czy samorządu, to obciążenie tych podmiotów jej ciężarem finansowym byłoby naturalne i w pełni zgodne z konstytucją. Tymczasem, jak ustalił trybunał, przyczyna narastania straty netto SPZOZ tkwi w tym, że NFZ pokrywa jedynie część realnych kosztów udzielanych świadczeń. Problem konstytucyjny, stwierdzony przez trybunał, powinien zostać rozwiązany poprzez zmianę prawa idącą w kierunku stworzenia gwarancji, że całość świadczeń opieki zdrowotnej będzie finansowania przez NFZ. W tym celu zmiana powinna obejmować także art. 59 ust. 1, który całością straty netto obciąża szpital, a także art. 61 ustawy o działalności leczniczej, który stwierdza, że w przypadku likwidacji SPZOZ (będącej konsekwencją braku pokrycia straty netto) całość zadłużenia obciąża samorząd terytorialny.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego wywiadu na stronie Dziennika Gazety Prawnej.

Bądź na bieżąco z DZP