Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Publikacja: Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021

30.07.2021

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung

Pod koniec lipca ukazało się najnowsze wydanie miesięcznika „Europejski Przegląd Sądowy”, poświęcone wybranym zagadnieniom dotyczącym Prawa Zamówień Publicznych w Polsce i UE.

Autorami artykułu pt. „Przesłanki wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne – analiza porównawcza rozwiązań dyrektywy klasycznej, dyrektywy sektorowej i dyrektywy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa” zamieszczonego w lipcowym wydaniu są Katarzyna Kuzma i dr Wojciech Hartung z praktyki Infrastruktura i Energetyka.


Aktualne wydanie Europejskiego Przegląda Sądowego dostępne jest w prenumeracie i zostało wydane przez Wolters Kluwer.

Bądź na bieżąco z DZP