Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Publikacja: Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

24.07.2021

Autorzy:
Piotr Gołaszewski

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazało się repetytorium prezentujące i porządkujące najważniejsze zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego. Współautorem publikacji jest Piotr Gołaszewski z Praktyki Nieruchomości.

Repetytorium składa się z czterech części:

  • PYTANIA Z ODPOWIEDZIAMI – zawierające niezbędne informacje z danej dziedziny prawa oraz odpowiedzi z właściwą podstawą prawną oraz odesłaniem do konkretnego artykułu.
  • KAZUSY Z ROZWIĄZANIAMI – oparte na aktualnym stanie prawnym i przykładowym orzecznictwie, uczące prawniczego myślenia.
  • TABLICE – czytelnie prezentujące zagadnienia i ułatwiające wzrokowe zapamiętanie haseł i definicji.
  • TESTY – sprawdzające poziom przygotowania z danej tematyki.

Zagadnienia zawarte w książce dotyczą m.in.:

  • ogólnego postępowania administracyjnego,
  • postępowania przed sądami administracyjnymi,
  • postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • postępowania podatkowego,
  • postępowania sądowoadministracyjnego,
  • administracyjnego postępowania odrębnego.

Publikację można zakupić na stronie wydawnictwa C.H. Beck.

Bądź na bieżąco z DZP