Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Prawo administracyjne wobec epidemii choroby zakaźnej – wybrane problemy na tle studium przypadku koronawirusa SARS-CoV-2 (choroby COVID-19)

21.10.2021

Autorzy:
Piotr Gołaszewski

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Studia Iuridica, ukazała się publikacja "Prawo administracyjne wobec epidemii choroby zakaźnej – wybrane problemy na tle studium przypadku koronawirusa SARS-CoV-2 (choroby COVID-19)", której współautorem jest Piotr Gołaszewski, Senior Associate z Praktyki Nieruchomości.

W artykule omówiono regulacje prawne i administracyjne dotyczące profilaktyki i kontroli chorób zakaźnych. Autorzy stawiają i uzasadniają tezę, że epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 (choroby COVID-19) obnażyła istotne niedoskonałości (i częściowo braki) w wyżej wymienionych regulacjach. Jednocześnie ukazała efekty – czasami niewystarczającej – teoretycznej refleksji nad prawem administracyjnym i metodami przyjmowania jego założeń.

Artykuł dostępny jest do pobrania na stronie wydawnictwa.

Bądź na bieżąco z DZP