Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

"Uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprzeczna z ustawą"

25.10.2021

Autorzy:
Dr Radosław Poprawski

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia autorstwa Radosława Poprawskiego, Associate z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, pt. "Uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprzeczna z ustawą".

Publikacja traktuje w szczególności o:

  • charakterze prawnym uchwały wspólników,
  • legitymacji do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały,
  • skuteczności wyroku stwierdzającego nieważność uchwały,
  • uprawnieniach sądu rejestrowego do badania ważności uchwały,
  • kognicji sądu polubownego w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały
  • oraz zasadności wyróżnienia tzw. uchwały nieistniejącej.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym fragmentem monografii. Książka dostępna jest w księgarni wydawnictwa C.H. Beck.

Bądź na bieżąco z DZP