Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Współpraca gmin w zakresie gospodarki odpadami – wybrane zagadnienia z punktu widzenia przepisów o zamówieniach publicznych

15.11.2021

Autorzy:
Dr Wojciech Hartung

Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami skłania gminy do współpracy. Przybiera ona różne formy, w tym porozumienia międzygminnego lub utworzenia spółki komunalnej. Ocena tej współpracy jest konieczna również w kontekście przepisów Ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2021 r., poz. 1129 – P.z.p.) oraz regulacji prawa unijnego w tym zakresie. Nie każda forma takiej współpracy prowadzi bowiem do oczekiwanego przez jej uczestników skutku, którym jest możliwość skorzystania z tzw. zamówień in-house. Chodzi o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, a zatem bez przeprowadzania konkurencyjnej procedury. W tym kontekście kluczowe jest zachowanie wymogów wynikających z prawa unijnego, którego wykładni dokonuje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i która to wykładnia czasami przybiera charakter prawotwórczy. Inaczej mówiąc, zdarza się tak, że dosyć istotne kwestie odnoszące się do relacji współpracy międzygminnej, które na pierwszy rzut oka wydają się nie mieć nic wspólnego z regulacjami dotyczącymi zamówień publicznych, okazują się bezpośrednio z nimi związane, o czym przekonuje orzecznictwo TSUE, a w ślad za nim również Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).

Cały artykuł Wojciecha Hartunga, Counsela z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, dostępny jest do przeczytania na portalu Sozosfera.

Bądź na bieżąco z DZP