Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Dług alimentacyjny szef może już sprawdzić w internecie

25.11.2021

Autorzy:
Łukasz Górzny

Pracodawca popełni wykroczenie, jeżeli wejdzie w komitywę w dłużnikiem alimentacyjnym ujawnionym w rejestrze, który ma zacząć funkcjonować od grudnia 2021 r.

1 grudnia 2021 r. ma rozpocząć funkcjonowanie Krajowy Rejestr Zadłużonych. Ma on stanowić jawny, bezpłatny i powszechnie dostępny rejestr prowadzony w systemie teleinformatycznym, w którym będzie można wyszukać informacje o osobach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub wobec których bezskuteczna egzekucja została umorzona, a także o osobach zalegających ze spełnieniem świadczeń alimentacyjnych za okres dłuższy niż trzy miesiące.

Ustawą dokonującą przesunięcia daty wejścia w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych na 1 grudnia 2021 r. (DzU z 2021 r., poz. 1080) wprowadzono pewne zmiany. Między innymi znowelizowano treść art. 2 ust. 1 pkt 4, w którym funktor „oraz" zamieniono na spójnik „lub". Wskazana nowelizacja, na której konieczność zwracałem uwagę już 3 grudnia 2020 r. w artykule „Nowe wykroczenia, wyższe kary" na łamach niniejszego dodatku spowoduje, że w rejestrze ujawniane będą informacje zarówno o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, jak i o osobach, wobec których toczy się egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, jeżeli zalegają ze spełnieniem tych świadczeń powyżej trzech miesięcy. Istnienie obu egzekucji w toku nie będzie niezbędne dla dokonania wpisu. Przełoży się to niewątpliwie na bardziej powszechne zastosowanie rejestru.

Dalszą część artykułu Łukasza Górznego, Senior Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych znajdą Państwo na portalu dziennika Rzeczpospolita.

 

Bądź na bieżąco z DZP