Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Jaka przyszłość może czekać model PPP w Polsce?

14.12.2021

Autorzy:
Tomasz Darowski

W październikowym numerze CEE Legal Matters Tomasz Darowski, Partner z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, analizuje, jaka przyszłość może czekać model PPP w Polsce.

Polska bez wątpienia jest jednym z głównych szlaków prowadzących na zamożny zachód Unii Europejskiej. Znaczenie jej infrastruktury znajduje odzwierciedlenie w jej priorytetowej pozycji inwestycyjnej. Patrząc na inwestycje dokonane przez sam tylko Europejski Bank Inwestycyjny, można zauważyć, że z 79,8 miliardów euro zainwestowanych w kraju od 1990 roku, około 47% przeznaczono na infrastrukturę.

Według Tomasza, najwięcej projektów PPP w Polsce zrealizowano w dziedzinie infrastruktury transportowej, efektywności energetycznej, infrastruktury sportowej i turystycznej oraz gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Zgadza się on, że rok 2020 nie był słabym rokiem pod względem liczby projektów i zwraca uwagę na zmianę sytuacji projektów PPP w pierwszych dwóch kwartałach 2021 roku.  „Niepewność gospodarcza spowodowała znaczne obniżenie poziomu inwestycji w sektorze prywatnym i przyczyniła się do zmniejszonego zainteresowania inwestycjami publicznymi”. Przez pierwsze dwa kwartały „zawarto tylko cztery umowy PPP i wszczęto tylko dwa postępowania PPP” – czytamy.

– Należy się spodziewać, że ze względu na malejącą kwotę środków unijnych przyznanych Polsce w najbliższych latach znaczenie PPP wzrośnie, szczególnie po pandemii COVID-19, która miała bardzo negatywny wpływ na finanse samorządów –  komentuje Tomasz Darowski i dodaje, że model PPP umożliwiłby finansowanie większej ilości projektów.

Artykuł (w języku angielskim) zatytułowany „Poland’s (infra)structural foundations: are PPPs still the future?” jest dostępny w październikowym wydaniu CEE Legal Matters.

 

 

Bądź na bieżąco z DZP